Udostępnianie wód termalnych w Polsce.

15 kwietnia ruszył nabór na wnioski o dofinansowanie potencjału energii geotermalnej prowadzony w ramach nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą Udostępnianie wód termalnych w Polsce. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż wód termalnych.

Z programu skorzystać mogą jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowania w formie dotacji mogą wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Do roku 2025 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się przeznaczyć na ten cel aż 300 mln zł.

Warto zatem wykorzystać szansę na zbadanie potencjału geotermalnego w różnych regionach. Jak podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz: „Geotermia to nie tylko ekonomiczna rewolucja w pozyskiwaniu energii – głównie ciepła, ale przede wszystkim szansa na znaczącą redukcję zanieczyszczenia powietrza.” Nie zapomnijmy jak korzystny wpływ na rozwój turystyki i rekreacji mają baseny termalne takie jak: Poddębice, Termy Szaflary, Termy Bukowina czy Termy Bania.

Więcej informacji znajdziemy na stronie: NFOŚiGW.

Regulamin konkursu wraz z informacjami o formie składania wniosków dostępne są tutaj.