Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach.

Instrumenty służące do wprowadzania celów w ramach zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach:

Eko-marketing- należą tutaj zorientowane na środowisko kształtowanie możliwości zbytu i zakupów w działaniach przedsiębiorstw. Obejmuje ona: politykę produktową, cenową, dystrybucyjna i konkurencyjną.

Eko-controlling– kontrola ekologiczna- obejmuje przygotowanie ważnych do podejmowania decyzji informacji ekologicznych poprzez wykorzystanie takich instrumentów jak: rachunek kosztów środowiskowych i ekobilans.

Analiza środowiskowa-w której wykorzystuje się takie instrumenty jak: analiza cross-impact i technika scenariuszy.

Strategiczne zarządzanie-muszą być rozwinięte w przedsiębiorstwach odpowiednie strategie, muszą być one np. proaktywne i zorientowane na szanse albo defensywne.

Struktura organizacyjna– organizacja zakładowych procesów i wewnątrzzakładowych struktur, duże znaczenie mają m
iędzynarodowe organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa do których należą: Światowa Rada Biznesu na rzecz Trwałego Rozwoju, Światowa Sieć Zarządzania Środowiskowego, Globalna Inicjatywa na rzecz wprowadzenia jednolitych dyrektyw do sprawozdawczości przedsiębiorstw ich działań ochronnych.