Zanieczyszczenia powietrza ograniczają wydajność paneli słonecznych

Zanieczyszczone powietrze okazało się zmorą dzisiejszych czasów. Mimo coraz większego rozwoju, żadne metropolie nie są w stanie okiełznać tego problemu. Taki stan rzeczy nie tylko negatywnie wpływa na nasze zdrowie, ale także odgrywa duże znaczenie w materii pozyskiwania energii przez ogniwa fotowoltaiczne.

Szereg przeprowadzonych badań, m.in. przez specjalistów ze Stanów Zjednoczonych i Indii, ewidentnie ukazuje, że zanieczyszczenia są w stanie ograniczyć produkcję energii słonecznej nawet o 25%. Paradoksalnie na tego typu proces, narażone są obszary, które najbardziej inwestują w pozyskiwanie energii słonecznej. Płówysep Arabski, Indie i Chiny są niestety regionami o bardzo wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza.

Naukowcy przeprowadzili pomiary, dzięki którym mogli sprawdzić wydajność danych paneli słonecznych. Okazało się, że gromadzące się zanieczyszenia przyczyniają się do jej spadku. Po wyczyszczeniu efektywność pracy znów wzrastała o około 50%. Zgodnie doszli też do wniosku, że zarówno zanieczyszczenia naturalne jak i antropogeniczne, mają równy wpływ na spadek wydajności instalacji.

Udało się też stworzyć wzór, dzięki któremu można obliczyć spadek wydajności paneli w oparciu o różny skład zanieczyszonego powietrza. Algorytm sprawdza się, i dzięki temu można sprawdzić jaki rodzaj zanieczyszczeń ma największy wpływ na spadek efektywności baterii w różnych zakątkach świata.

O ile na Półwyspie Arabskim głównym czynnikiem jest głównie pył i kurz z pustyń, czyli zanieczyszczenia naturalne, o tyle w Chinach i Indiach główną rolę odgrywają zanieczyszczenia antropogeniczne.

Aby utrzymać sprawność paneli słonecznych, wydawać by się mogło, że wystarczy je częściej czyścić. Okazuje się jednak, że proces ten jest równie kosztowny i ma także negatywny wpływ na zużycie instalacji.

Emisja zanieczyszczeń przyczynia się do wielu szkód, teraz także udowodniono, że ogranicza pobór energii słonecznej. Powinno to skłonić ludzi, którzy wiodą prym na świecie, do tego aby jeszcze skuteczniej kontrolować ten proces.