Wzrost cen prądu – czy dotyczy nas wszystkich?

Sprzedaż i dystrybucja to dwie składowe dotyczące kosztów za energię elektryczną. W tym znajduje się uwzględniona taryfa zawierająca opłatę mocową, obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku. Według Urzędu Regulacji Energetyki koszt rachunków za energię elektryczną w przeciętnym gospodarstwie domowym wzrośnie w tym roku średnio o 9 do 10 %.

Rafał Gawin, prezes URE zaznaczył, że wzrost rachunków uwzględnia wyłącznie koszty realizacji działań firm energetycznych wraz z obecnymi warunkami na rynku.

Skąd te podwyżki?

Powodem tego są zmiany taryf zarówno dla sprzedaży energii, jak i dystrybucji oraz innych opłat. W konsekwencji spowoduje to wzrost rachunku odbiorcy energii w gospodarstwie domowym Kowalskiego o ok. 8 złotych miesięcznie

Wspomniany wyżej prezes URE nadmienił również, iż taryfy dystrybutorów dostarczają im środki na realizację inwestycji oraz zaliczkę na konto regulacyjne. Jest to nowość wprowadzona głównie dla dystrybutorów.

Czym jest opłata mocowa?

Jej wartość wynika z wprowadzenia tzw. Rynku Mocy, który ma zapewnić stałe dostawy prądu oraz spowodować podniesienie stabilności cen energii a także bezpieczeństwo energetyczne. 

W jaki sposób ta opłata wpłynie na nasze rachunki?

Z założenia ma ona zapewnić stałe dostawy prądu, czyli będzie „dbała” o bezpieczeństwo energetyczne, jak mówi URE.

Dzięki tej opłacie ma być sfinansowane budowanie nowych elektrowni oraz modernizacja istniejących. Opłata przyczyni się także do zapewnienia gotowości elektrowni do pracy, a co za tym idzie będzie gwarantować dostarczenie energii w chwili wystąpienia problemów, w zestawieniu rocznym.

Kogo będzie dotyczyć opłata mocowa?

Każdego odbiorcę energii elektrycznej, znajdującego się na końcu „łańcucha” przesyłu energii elektrycznej, a więc: przeciętnego Kowalskiego, przedsiębiorstw, jaki i właścicieli systemów fotowoltaicznych.

Owa opłata będzie uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej.

Opłata mocowa dzieli gospodarstwa domowe na 4 grupy zużycia energii:

  • poniżej 0,5 MWh rocznie, które poniosą koszty 1,87 zł miesięcznie,
  • 0,5 do 1,2 MWh rocznie – 4,48 zł miesięcznie,
  • 1,2-2,8 MWh rocznie – 7,47 zł miesięcznie,
  • ponad 2,8 MWh w skali roku – 10,46 zł co miesiąc.

Zatem w ramach tej opłaty Kowalski zapłaci od 22,40 zł aż do 125,52 zł co roku. Idąc za tym – im zużycie większe, tym będzie naliczana wyższa kwota.

Jak zatem wygląda rachunek za prąd i co wchodzi w jego skład?

Opierając się na najpopularniejszej w Polsce taryfie G11 oraz G12 i G13 podzielonych na stawki, całościowy koszt za energię elektryczną zawiera:

 – koszt zakupu energii elektrycznej,

 – podatek VAT,

 – koszty przesyłowe,

 – akcyza,

 – marża dystrybutora,

 – koszty własne ponoszone przez dystrybutora,

 – podatki oraz opłaty lokalne.

Wróćmy do prosumentów fotowoltaiki

Mając taką instalację w znacznym stopniu można ograniczyć ceny zużycia energii elektrycznej. Ponieważ „zebrana” przez moduły fotowoltaiczne energia w pierwszej kolejności trafia do prosumenta, a nadwyżki energii przesyłane są do sieci energetycznej. Z niej te nadwyżki są pobierane w czasie mniejszej produkcji energetycznej, czyli nocą a także jesienią i zimą. I tutaj rozliczenie odbywa się także w skali roku.

Opłata mocowa dla właściciela fotowoltaiki

Rozważając przypadek, w którym brak Kowalskiemu instalacji fotowoltaicznej przy jego wysokim zużyciu energii zapłaci wysokie rachunki, jednakże biorąc pod uwagę dodatkową opłatę, koszty inwestycji w system fotowoltaiczny, rachunek za zużytą energię dzięki fotowoltaice może się bardzo szybko zwrócić.

Czy opłata mocowa wpłynie także na firmy?

Zużycie energii w czasie jej największego zużycia w tzw. „szczycie” oraz wprowadzenie nowych opłat znajdzie oddźwięk w rachunkach firmy. Aby obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej przedsiębiorcy powinni przeanalizować zużycie prądu w „szczycie” podczas ich systemu produkcyjnego.

A co w tym przypadku mówi rząd?

W projekcie ustawy zawarte jest uzasadnienie, w którym czytamy, iż „komercyjni odbiorcy energii elektrycznej będą mogli obniżyć swój koszt zaopatrzenia w energię poprzez zmniejszenie zużycia w godzinach szczytowych lub zaopatrzenie się w inne źródła energii„.

Jak zatem wzrost rachunków za energię elektryczną wpłynie na odbiorców?

To głównie weryfikacji a przyzwyczajeń i nawyków przeciętnej rodziny Kowalskich, co do korzystania z prądu. Co za tym idzie powinna ona świadomie i oszczędnie korzystać energii elektrycznej. Ale jak wiadomo przyzwyczajeń ciężko jest się pozbyć. W grę więc wchodzi zmiana operatora prądu lub korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

I tutaj zauważalnym jest wzrost zainteresowania źródłami „czystej” energii. Sytem dopłat powoduje nie tylko potrzebę zmiany w kierunku, przede wszystkim fotowoltaiki, ale także jej realizacji. Zaplanowana i zrealizowana „ z głową”, wykorzystująca oszczędne moduły pozwoli obniżyć ceny prądu.

Zobacz również: Skąd się wzięły ogniwa fotowoltaiczne