Nowa tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju dla PES.

Ruszyło właśnie dodatkowe źródło pozyskania wsparcia finansowego na utrzymanie działalności gospodarczej i miejsc pracy.

Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju: Udostępniono możliwość składania wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jednocześnie warto zaznaczyć, że pula środków przewidziana w tym instrumencie wsparcia jest ograniczona, należy jak najszybciej składać wnioski zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą będą mogły uzyskać wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jego wysokość oraz warunki uzależnione będą od tego, do jakiej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich lub dużych) zalicza się PES oraz od skali spadku obrotów. Wsparcie przyznawane będzie na okres do 3 lat.

  • W przypadku PES działających jako mikroprzedsiębiorcy (obrót do 2 mln euro i nie więcej niż 9 pracowników), których obroty spadły o co najmniej 25% oraz które prowadziły działalność według stanu na 31 grudnia 2019 r. i nie zalegały z płatnością składek i podatków, możliwe będzie uzyskanie do 324 tys. zł subwencji. Jej wysokość zależeć będzie od poziomu zatrudnienia i poziomu spadku obrotów. 75% przyznanej subwencji będzie mogło zostać umorzone pod warunkiem, że po 12 miesiącach podmiot będzie dalej prowadził działalność gospodarczą (25% umorzenia) i utrzyma średni poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy (do 50% umorzenia).
  • W przypadku PES działających jako mali lub średni przedsiębiorcy (obrót do 50 mln euro lub suma bilansowa do 43 mln euro oraz od 10 do 249 zatrudnionych pracowników), których obroty spadły o co najmniej 25%, prowadził działalność według stanu na 31 grudnia 2019 r. i nie zalegał z płatnością składek i podatków możliwe będzie uzyskanie do 3,5 mln zł subwencji. Jej wysokość zależeć będzie od przychodów za 2019 r. oraz od poziomu spadku obrotów. 75% przyznanej subwencji będzie mogło zostać umorzone pod warunkiem, że po 12 miesiącach podmiot będzie dalej prowadził działalność gospodarczą (25% umorzenia) i utrzyma średni poziom zatrudnienia przez 12 miesięcy (do 25% umorzenia). Ponadto umorzenie w wysokości 25% uzależnione będzie od poniesionej przez przedsiębiorcę straty.
  • Wsparcie dla PES funkcjonujących jako duże przedsiębiorstwa uzależnione będzie od nieco innych kryteriów. Inne będą także formy wsparcia (instrumenty kapitałowe, pożyczki obligacje).

Odnośnie powyższych informacji, należy zgłosić się do Polskiego Funduszu Rozwoju – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wnioskować o wsparcia za pośrednictwem bankowości elektronicznej.