Tymczasowa ustawa antysmogowa dla Krakowa i Małopolski

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął dzisiaj projekt „przejściowej” uchwały antysmogowej dla Krakowa. Dokument zakłada wprowadzenie od 1 lipca 2017 r. zakazu używania niskiej jakości węgla do ogrzewania domów i mieszkań. Regulacje antysmogowe będą obowiązywać do momentu wejścia w życie całkowitego zakazu palenia węglem do września 2019 r.
W projekcie tymczasowej uchwały wprowadza się zakaz stosowania paliw niskiej jakości w piecach cieplnych, które uwalniają do atmosfery najwięcej niebezpiecznych związków i pyłów.Władze Małopolski  dla zwiększenia efektywności uchwały zaapelowały do MSWiA, o odpowiednie regulacje prawne na poziomie krajowym. Chodzi m.in. o możliwość karania mandatami przez strażników gminnych i miejskich tych mieszkańców, którzy będą ogrzewać domy i mieszkania niskiej jakości paliwam, a także zaangażowanie policji w kontrole palenisk w miejscach, gdzie nie funkcjonują straże gminne. Również mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania przypadków spalania w piecach śmieci lub kiepskiej jakości paliw, których uchwała zakaże od 1 lipca 2017r.Już od najbliższej zimy do ogrzewania domu nie będzie można używać:
-paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-5 mm wynosi powyżej 5%,
-paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,
-paliw zawierających węgiel kamienny lub węgiel brunatny spełniających w stanie roboczym co najmniej jeden z parametrów:
*wartość opałowa poniżej 26 MJ/kg,
*zawartość popiołu powyżej 10%,
*zawartość siarki powyżej 0,8%.
Te przepisy będą obowiązywać do momentu wejścia w życie pierwszej uchwały antysmogowej dla Krakowa, która wprowadza całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w piecach, kotłach i kominkach od 1 września 2019 r.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął do tej pory dwie uchwały antysmogowe. Przepisy dla Krakowa zostały uchwalone w styczniu 2016 r. i wprowadzają całkowity zakaz palenia węglem i drewnem w kotłach, kominkach i piecach od 1 września 2019r.

Uchwała druga z dnia 23 stycznia 2017, dotyczy całego obszaru Małopolski. Wprowadza zakaz stosowania niskiej jakości paliw stałych już od 1 lipca 2017r oraz zobowiązuje mieszkańców do wymiany kotłów na te spełniające najwyższe unijne normy. Najgorszej jakości piece mają zniknąć z Małopolski do 2023 r., a właściciele kotłów 3 i 4 klasy musza je wymienić do 2026 r.

Lista kontaktowa gminnych Eko-doradców w ramach projektu zintegrowanego LIFE w Małopolsce