To małe urządzenie ochroni przed tonami śmieci

Nie ma wątpliwości co do tego, jak destrukcyjny wpływ na środowisko morskie mają śmieci, a zwłaszcza plastik. Każdego roku do mórz i oceanów trafia od 4,8 do 12,7 mln ton tworzyw sztucznych, zatruwających ekosystemy morskie. Problem ten dotyka także Morza Bałtyckiego. Poprawie jego czystości mogą służyć instalowane w portach, w ujściach rzek specjalne urządzenia PortBin, które wyławiają śmieci pływające w wodzie. Jedna instalacja jest w stanie wyłowić nawet 1,5 ton śmieci rocznie. Taki PortBin właśnie został zainstalowany w porcie w Kołobrzegu przez Fundację Mare we współpracy z Kołobrzeską Grupą Producentów Ryb w ramach projektu proekologicznego Naturalnie Bałtyckie. To pierwsza tego typu instalacja zamontowana w województwie zachodniopomorskim, która ochroni tą część wybrzeża przed śmieciami wpływającymi rzeką Parsętą do morza. 

Problem odpadów z tworzyw sztucznych to temat globalny, który mocno dotyka także Morza Bałtyckiego. Bałtyk to zbiornik półzamknięty, gdzie wymiana jego wód zachodzi jedynie z Morzem Północnym, za pośrednictwem wąskich i płytkich Cieśnin Duńskich. Dlatego pełna wymiana wód trwa tu do 30 lat, a wszelkie zanieczyszczenia zalegają w nim przez lata.  Według statystyk Komisji Helsińskiej (HELCOM), nawet do 70 proc. odpadów trafiających do Bałtyku stanowią tworzywa sztuczne. Plastik to też najpopularniejsze śmieci znajdowane na jego wybrzeżach. 

Co dzieje się z plastikiem, który trafia do morza?

Te większe odpady stanowią śmiertelne pułapki dla zwierząt morskich – mylone są z pożywieniem – zatruwają ich organizmy, ale także upośledzają odczuwanie głodu, tym samym skazując je na śmierć. Co więcej, plastik, pod wpływem działania promieniowania słonecznego, ruchu falowego oraz prądów, ulega rozpadowi na mikro, a następnie nanoplastik. Cząsteczki te są niemożliwe do usunięcia ze środowiska, a wodą przenikają nie tylko do organizmów morskich, ale także do roślin i zwierząt hodowlanych, a w rezultacie do nas – ludzi.  Cząstki mikroplastiku są znajdowane w wodzie pitnej i produktach spożywczych, nawet takich jak sól czy miód. 

PortBin – jak to działa?

PortBin to doskonałe rozwiązanie instalowane w portach, czy marinach, które odławia odpady z powierzchni wody. Urządzenie zasysa pływające butelki i inne odpady, zanim dotrą one do morza i rozpadną się na mikroplastik. PortBin wyposażony jest w 30 litrowy trwały i odporny na warunki atmosferyczne kosz, który łatwy jest do opróżnienia przez jedną osobę. PortBin wykonany jest z tworzywa PE-HD, które w 100% nadaje się do recyklingu. Pierwszy taki kosz na Pomorzu Zachodnim zamontowano w porcie w Kołobrzegu, przy nabrzeżu Warzelniczym 3, na styku połączenia z nabrzeżem Solankowym. 

Polscy rybacy wspólnie dla poprawy jakości wód Bałtyku 

Kołobrzeski kosz zamontowano w ramach współpracy pomiędzy Fundacją MARE, a Kołobrzeską Grupę Producentów Ryb, inicjatora projektu edukacyjnego Naturalnie Bałtyckie, którego celem jest promocjaracjonalnego wykorzystania zasobów Morza Bałtyckiego, a także kreowanie świadomej konsumpcji produktów rybnych. 

Naturalnie Bałtyckie – edukacja od najmłodszych lat

Każdy z nas musi być świadomy tego, że 99,7% powierzchni Polski leży w zlewni Bałtyku, więc śmieci rzucone na ziemię w Krakowie, Opolu, czy Wrocławiu kanalizacją, czy rzekami w końcu trafiają do morza Bałtyckiego zanieczyszczając je na lata. Dlatego warto zastanowić się nad konsekwencjami dla środowiska, a tym samym konsekwencjami dla nas zanim wyrzucimy folię po batonie, plastikową butelkę, czy niedopałek papierosa, którego filtr jest wykonany z plastiku, na ziemię, zamiast do śmietnika.

Program Naturalnie Bałtyckie uświadamia Polaków i propaguje wśród nich proekologiczne postawy, które mogą mieć wpływ na poprawę czystości Bałtyku, czy kondycję jego zasobów. Ważna jest także edukacja najmłodszych. W tym celu stworzony został projekt edukacyjny SKARBY BAŁTYKU, skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, w ramach którego uruchomiono nowoczesną platformę e-learningową, za pośrednictwem której nauczyciele mogą zrealizować z uczniami zajęcia o Morzu Bałtyckim – jego cechach, zasoleniu, mieszkańcach i zasobach, o rybach żyjących w Bałtyku, ich właściwościach żywieniowych i zdrowotnych, a także sposobach ochrony jego wód.