Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystywane w gospodarce odpadami.

W zakres gospodarowania odpadami zalicza się ich odbiór, weryfikowanie, sortowanie, a także ich likwidacja i utylizacja. Optymalizacja procesów przepływu odpadów, może być wykorzystywana poprzez technologie informatyczne. Jedną z najbardziej popularnych metod identyfikacyjnych odpadów są kody kreskowe-identyfikatory, umożliwiające odczytanie określonych informacji zapisanych pod postacią ciągu jasnych i ciemnych znaków. Znakowanie odpadów kodami kreskowymi zwiększa efektywność działania systemu gospodarowania odpadami, a także umożliwia kontrolowanie i monitorowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów. Dane są wprowadzane automatycznie do systemów informatycznych. Personel wyposażony jest w mobilne urządzenia do skanowania kodów kreskowych, przystosowane do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Drukarki kodów kreskowych drukują etykiety odporne na uszkodzenia, a te umieszczane są na workach do selektywnej zbiórki odpadów. Zaletą kodów kreskowych jest identyfikacja klienta, określenie rodzaju odpadu oraz lokalizacji. Odczytane dane przekazywane są za pośrednictwem GPS do aplikacji. Daje to możliwość tworzenia zestawień i raportów, które mogą być wykorzystane do usprawnienia zarządzania przepływami odpadów.

Inną metodą identyfikacji odpadów jest technologia bezstykowa RFID. Dane przesyłane są przez fale radiowe, co umożliwia szybkie rozpoznanie osób, zwierząt i przedmiotów. Technologia ta umożliwia identyfikację pojemników i kontenerów na odpady, co pozwala na kontrolę poprawności odbioru w ramach selektywnej zbiórki. Pojemniki oznaczane są metką RFID z kodem, a gdy pojazd odbierający odpady zatrzymuje się, dane są odczytywane. Czytnik RFID lub pojazd wyposażone są w urządzenia lokalizacyjne, dzięki czemu możliwe jest dokładne określenie miejsca, w którym pojemniki są opróżniane. W gospodarce odpadami wykorzystuje się także systemy informacji geograficznej (GIS). Istotne jest wprowadzenie systemów na poziomie regionalnym, wojewódzkim i centralnym oraz ich standaryzacja. Główny Inspektor Sanitarny poprzez wykorzystanie technologii RFID zaspokaja rosnącą potrzebę jednostek samorządu terytorialnego na tworzenie zaawansowanych analiz przestrzennych, wspierając jednocześnie administrację publiczną w realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami, czy gospodarką przestrzenną.