9-11 październik 2019 Targi Pol-Eco System w Poznaniu

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM odbędą się w Poznaniu w dniach 9-11 października. Temat przewodni tegorocznej edycji targów „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska” doskonale wpisuje się w działania Ministerstwa Środowiska. Dotychczas podjęliśmy liczne działania, które skutecznie przyczynią się do poprawy stanu gospodarki odpadami. Wprowadzane przez nas rozwiązania miały na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów oraz poprawę skuteczności ich egzekwowania – wyjaśnia minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Istotne dla branży tematy zostaną poruszone podczas licznych konferencji i wydarzeń towarzyszących targom m. in. podczas debaty inaugurującej targi, do której zaproszeni zostali m. in. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister energii Krzysztof Tchórzewski, a także prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny.

Święto polskiej ekologii
Tematyka ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki odpadami będzie szeroko omawiana podczas licznych konferencji i wydarzeń. Integralną częścią POL-ECO SYSTEM będzie zorganizowana po raz trzeci przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna „EkoSfera”, którą patronatem honorowym objął prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W ramach „EkoSfery” odbędzie się szereg konferencji, paneli dyskusyjnych i szkoleń. Tematyka obejmować będzie m.in. zrównoważoną gospodarkę odpadami, gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawę jakości powietrza, inicjatywy samorządowe w obszarze ekorozwoju, ciepłownictwo powiatowe oraz samowystarczalność energetyczną i poprawę jakości życia w miastach. Przestrzeń wystawienniczo-konferencyjna „EkoSfera” zlokalizowana będzie w Poznań Congress Center oraz  pawilonie nr 7.

Nieodłączną częścią ”EkoSfery” jest wystawa laureatów konkursu Ministerstwa Środowiska „Produkt w Obiegu”, którego celem jest promowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspiera on nowoczesnych przedsiębiorców i projektantów wprowadzających innowacyjne metody m.in. przetwarzania czy ponownego wykorzystania odpadów. W tym roku po raz pierwszy laureaci będą mogli osobiście opowiedzieć o swoich produktach.

Targi zostaną poprzedzone Dniem Informacyjno-Szkoleniowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w trakcie targów będą miały miejsce uroczystości Jubileuszu 30-lecia Funduszu. – Przez 30 lat Narodowy Fundusz na poprawę stanu środowiska przeznaczył ogromne środki finansowe, a efekty tych przedsięwzięć możemy dostrzec niemal w całym kraju – zaznacza minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Innowacyjne rozwiązania dla branży
Na targach POL-ECO SYSTEM prezentowane są innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające ochronę środowiska i branżę komunalną, a także maszyny będące przykładem implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na grunt szeroko rozumianej ekologii. Ekspozycję targową tworzą firmy produkcyjne i usługowe z branży gospodarki odpadami, recyklingu, energooszczędnych technologii oraz szeroka oferta maszyn i urządzeń do wywozu nieczystości. Targi są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych inwestujących w nowoczesną gospodarkę odpadami. Zaprezentowane zostaną m. in. śmieciarki łączące w sobie solidność z innowacyjnością konstrukcji i wysokim poziomem wykonania, maszyny stacjonarne i mobilne do przetwarzania odpadów, recyklingu oraz do pracy w kompostowniach, rozdrabniacze do odpadów, rozrywarki do worków, podajniki taśmowe, ślimakowe i łańcuchowe, separatory powietrzne i magnetyczne, młyny frezowe i nożowe oraz różnego rodzaju kruszarki, a także belownice. POL-ECO SYSTEM to szerokie spektrum rozwiązań dla Zakładów Gospodarki Odpadami, Zakładów Gospodarki Komunalnej czy Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Ekspozycja targowa to również kompletna oferta maszyn do letniego i zimowego utrzymania czystości i porządku na drogach, chodnikach, w parkach, na przystankach oraz obiektach użyteczności publicznej.
POL-ECO SYSTEM to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z ofertą firm proponujących rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii (od fotowoltaiki po biomasę), a także gospodarki wodno-ściekowej (przydomowe oczyszczalnie ścieków, ochrona przeciwpowodziowa, zagospodarowanie osadów ściekowych, modernizacja stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków).

Profesjonalni zwiedzający
Targi POL-ECO-SYSTEM są najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów oraz reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska i gospodarką komunalną. Targi odwiedzają przedstawiciele przedsiębiorstw m. in.: gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, energetycznych, ciepłowniczych i wodociągowych, utrzymania zieleni miejskiej, a także przedstawiciele samorządów.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM odbędą się w dniach 9-11 października 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

www.polecosystem.pl

źródło:materiały prasowe

 

Ocena (5.0) Oceń: