Pompy ciepła w ekologii.

Postęp cywilizacyjny, którego jesteśmy świadkami jest przyczyną wzrostu zapotrzebowania na energię. Jest to niekorzystne zjawisko z dwóch względów, tj. z uwagi na kończące się zasoby…