Czy mogą istnieć miasta bez spalin?

To pytanie może wydać się wielu osobom absurdalne, zważywszy na pojawiające się często zimą (chociaż nie tylko) informacje o poziomie smogu w polskich miastach. Powstały nawet…

Gospodarka wodna w miastach

Według statystyk blisko połowa osób na świecie zamieszkuje obszary miejskie. Do roku 2050 wskaźnik ten ma wzrosnąć nawet do dwóch trzecich. Rolnictwo na obszarach około-miejskich…