Stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce

Od kilkunastu lat, szczególnie w okresie grzewczym mówi się o złej jakości powietrza. Gdy pojawiają się pierwsze minusowe temperatury, powietrze gęstnieje przesycone dymem niczym zawiesina…

Gospodarka wodna w miastach

Według statystyk blisko połowa osób na świecie zamieszkuje obszary miejskie. Do roku 2050 wskaźnik ten ma wzrosnąć nawet do dwóch trzecich. Rolnictwo na obszarach około-miejskich…