Wyzwania polityki ekologicznej

Zmiany sytuacji politycznych, społecznych i gospodarczych  Europy, a także postęp naukowo-techniczny postawił nowe wyzwania przed polityką ekologiczną krajów wspólnoty UE. Do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć…