Na czym polega ubezpieczenie ekologiczne?

  Ubezpieczenie ekologiczne oznacza płatne przeniesienie na instytucję ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej za szkody ekologiczne powstałe wskutek oddziaływań ekologicznych podmiotów. W zależności od państwa różnie definiuje się…