Idea Ekoinnowacji

W obecnych czasach duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma konkurencyjność gospodarki, która jest determinowana w dużej mierze poprzez działalność innowacyjną. Ważnym rodzajem innowacji są innowacje…

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach.

Instrumenty służące do wprowadzania celów w ramach zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach: Eko-marketing- należą tutaj zorientowane na środowisko kształtowanie możliwości zbytu i zakupów w działaniach przedsiębiorstw.…

Wyzwania polityki ekologicznej

Zmiany sytuacji politycznych, społecznych i gospodarczych  Europy, a także postęp naukowo-techniczny postawił nowe wyzwania przed polityką ekologiczną krajów wspólnoty UE. Do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć…