Stan zanieczyszczeń powietrza w Polsce

Od kilkunastu lat, szczególnie w okresie grzewczym mówi się o złej jakości powietrza. Gdy pojawiają się pierwsze minusowe temperatury, powietrze gęstnieje przesycone dymem niczym zawiesina…

Idea Ekoinnowacji

W obecnych czasach duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego ma konkurencyjność gospodarki, która jest determinowana w dużej mierze poprzez działalność innowacyjną. Ważnym rodzajem innowacji są innowacje…

Wyzwania polityki ekologicznej

Zmiany sytuacji politycznych, społecznych i gospodarczych  Europy, a także postęp naukowo-techniczny postawił nowe wyzwania przed polityką ekologiczną krajów wspólnoty UE. Do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć…