Rozwój gospodarki rynkowej

Wzrost znaczenia instrumentów ekonomicznych, w tym również w polityce ekologicznej związany jest bezpośrednio z rozwojem gospodarki rynkowej. Instrumenty ekonomiczne opierają się głównie na wprowadzaniu odpowiednich rozwiązań prawnych,…