Jak showbiznes wspiera ekopolitykę?

Nie rzadko spotykamy się z informacjami o tym, że aktorzy, lub też inni przedstawiciele szeroko rozumianego showbiznesu angażują się w działania lub prezentują postawy proekologiczne,…

Rozwój gospodarki rynkowej

Wzrost znaczenia instrumentów ekonomicznych, w tym również w polityce ekologicznej związany jest bezpośrednio z rozwojem gospodarki rynkowej. Instrumenty ekonomiczne opierają się głównie na wprowadzaniu odpowiednich rozwiązań prawnych,…

8 Zasad Polityki Ekologicznej

Kierunki działań na rzecz ochrony środowiska wyodrębniają zasady, które zapobiegają negatywnym skutkom działalności gospodarczej. Ustalono je w dokumencie II Polityki Ekologicznej Państwa, z czego najważniejsze z…