Gospodarka wodna w miastach

Według statystyk blisko połowa osób na świecie zamieszkuje obszary miejskie. Do roku 2050 wskaźnik ten ma wzrosnąć nawet do dwóch trzecich. Rolnictwo na obszarach około-miejskich…