Do czego służy ślad środowiskowy?

Czynniki antropogeniczne odpowiedzialne za zmiany klimatyczne stanowią obecnie jeden z ważniejszych problemów środowiskowych. Rządy państw z całego świata, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu i przemysłu podejmują…

Instytucje polityki ekologicznej w Polsce

Instytucje kontrolne w ochronie środowiska: *Najwyższa Izba Kontroli(NIK)– naczelny organ kontrolny państwa , podlega sejmowi, kontroluje wszystkie organy administracji  rządowej i samorządowej, NBP, osoby prawne,…

Wyzwania polityki ekologicznej

Zmiany sytuacji politycznych, społecznych i gospodarczych  Europy, a także postęp naukowo-techniczny postawił nowe wyzwania przed polityką ekologiczną krajów wspólnoty UE. Do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć…

Czym jest Polityka Ekologiczna ?

Polityka ekologiczna  inaczej zwana ekopolityką – to działalność polegająca na korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie wiedzy teoretycznej i praktycznej,…