8 Zasad Polityki Ekologicznej

Kierunki działań na rzecz ochrony środowiska wyodrębniają zasady, które zapobiegają negatywnym skutkom działalności gospodarczej. Ustalono je w dokumencie II Polityki Ekologicznej Państwa, z czego najważniejsze z…