Opłaty i podatki ekologiczne

Opłaty ekologiczne Opłaty za korzystanie ze środowiska mogą przybierać różne formy będąc jednym z najczęściej stosowanych instrumentów finansowego oddziaływania w gospodarce rynkowej. Najczęściej spotykane formy opłat:…