Instytucje polityki ekologicznej w Polsce

Instytucje kontrolne w ochronie środowiska: *Najwyższa Izba Kontroli(NIK)– naczelny organ kontrolny państwa , podlega sejmowi, kontroluje wszystkie organy administracji  rządowej i samorządowej, NBP, osoby prawne,…