Do czego służy ślad środowiskowy?

Czynniki antropogeniczne odpowiedzialne za zmiany klimatyczne stanowią obecnie jeden z ważniejszych problemów środowiskowych. Rządy państw z całego świata, organizacje pozarządowe, przedstawiciele biznesu i przemysłu podejmują…

Czym jest Polityka Ekologiczna ?

Polityka ekologiczna  inaczej zwana ekopolityką – to działalność polegająca na korzystaniu z zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, jego ochronie i umiejętnym kształtowaniu, na podstawie wiedzy teoretycznej i praktycznej,…