Cele edukacji ekologicznej

Klasyczne cele edukacji ekologicznej:  -nauczanie postaw ekologicznie zrównoważonego gospodarowania środowiskiem i sposobów jego ochrony, -pobudzenie do działania, zmierzającego do oszczędnego korzystania z zasobów przyrody i…