Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska

Cele ochrony środowiska osiągane są poprzez regulacje bezpośrednie (normatywne ograniczenia emisji, zezwolenie na emisję), oraz przez mechanizmy ekonomiczne – opłaty za emisje (w tym podatki) i kary za przekraczanie…