Sprawdź terminy naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zamieściła na swojej stronie aktualny harmonogram
naborów planowanych w roku 2018.

Harmonogram działań planowanych do 31.12.2018r dotyczy m.in.
-Rozwój Gospodarstw
-Wzmacnianie Przedsiębiorczości
-Rozwój Terytorialny
-Transfer Wiedzy i Innowacji
-Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych
-Ochrona Ekosystemów i Efektywne Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi

Sprawdź dokładne terminy naborów wniosków na stronie.