Specjaliści spotkają się w Gdańsku, by rozmawiać o odpadach

Już na początku września specjaliści branży odpadowej spotkają się w Gdańsku w ramach Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami. Jest ono kontynuacją rozpoczętej w 2018 roku inicjatywy spotkań przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, instytucji państwowych, środowiska akademickiego, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. W związku z faktem, że w Gdańsku budowany jest obecnie bardzo nowoczesny zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Port Czystej Energii – częścią wydarzenia będą również najbardziej aktualne tematy związane z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych.

Podczas tegorocznego Forum omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. wdrażania w Polsce europejskiego Zielonego Ładu, optymalizacji organizacyjnej i finansowej gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, zmian w prawie oraz wyzwań prośrodowiskowej edukacji społecznej. Ważne miejsce w programie spotkania zajmie również termiczne przekształcanie odpadów, w tym wymiana doświadczeń dotyczących eksploatacji ITPOK, w szczególności aspektów środowiskowych i związanych z tym nowych konkluzji BAT (Best Available Techniques) oraz doświadczeń dotyczących zagospodarowania odpadów poprocesowych. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Prezydenta Miasta Gdańska.

 Spotkanie branży zajmującej się zagospodarowaniem odpadów komunalnych jest okazją do debat nad najlepszymi praktykami, dostosowaniem do dynamicznego środowiska prawnego oraz wymiany wiedzy i cennego doświadczenia wśród samorządowców – mówi Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i dodaje – Cieszę się, że będę mógł tak znamienite grono prelegentów gościć w Gdańsku i jednocześnie zapraszam do rejestracji wszystkich zainteresowanych poruszanymi w tym roku zagadnieniami.

Dla zainteresowanych uczestników Forum odbędzie się wizyta na terenie budowy Portu Czystej Energii. W jej trakcie uczestnicy będą mogli zobaczyć postępy prac na budowie spalarni oraz porozmawiać na temat inwestycji, której praca ma zapewnić zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów z 35 gmin metropolii gdańskiej.

Forum odbędzie się w dniach 2-3 września 2021 roku w na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest Gdańska Fundacja Wody, partnerem merytorycznym jest Port Czystej Energii, a patronat honorowy objął Prezydent Miasta Gdańska i Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program konferencji i karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie: 
https://gfw.pl/wp-content/uploads/2021/08/PROGRAM-III-SFGO-_2021_08_04.pdf