Safety Gate – co to takiego?

Jest to unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej tenże system został utworzony w 2003 roku na mocy dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Informacje zawarte w systemie są dostarczane przez władze krajowe państw UE / EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). System szybko rozsyła ostrzeżenia o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych w sieci organów ds. bezpieczeństwa produktów. Co tydzień organy krajowe zgłaszają około 40 ostrzeżeń. Powołana do tego komisja publikuje codzienne podsumowanie każdego z tych ostrzeżeń. Te informacje publikowane są na stronie internetowej Safety Gate wraz z cotygodniową listą ostrzeżeń w 25 językach. Dzięki Safety Gate, gdy niebezpieczny produkt zostanie zatrzymany w kraju UE / EOG, władze innego kraju są szybko informowane i podejmują niezbędne środki we własnym państwie. Oprócz ostrzeżeń władze zgłaszają również średnio co tydzień około 90 odpowiednich działań następczych. To nie tylko informacje zwrotne dla pozostałych państw UE / EOG, ale także działania mające na celu wycofanie produktu ze sprzedaży. 

Władze europejskie, inspektorzy graniczni, naukowcy laboratoryjni sprawdzają, czy produkty są bezpieczne dla konsumentów i współpracują z producentami, dystrybutorami, sprzedawcami detalicznymi, aby przeciwdziałać dostaniu się niebezpiecznych produktów do naszych rąk, czyli konsumentów.

Na początku marca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika iż władze 31 państw europejskich przekazały 2 253 ostrzeżenia dotyczące produktów niebezpiecznych i 5 377 zawiadomień następczych. Dla porównania ta liczba w ubiegłym roku była o prawie 1000 mniejsza. Alerty z Safety Gate obejmują produkty konsumenckie i produkty do użytku profesjonalnego, ale nie obejmują sprzętu medycznego i produktów spożywczych. Środki obejmują wiele zagrożeń, w tym: złamania, zadławienia, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenia słuchu lub uszkodzenia wzroku, a także zagrożenia spowodowane chemikaliami. Zgłoszone środki można było również zastosować wobec produktów, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub środowiska (skład chemiczny). Jak podsumowano działania Safety Gate potwierdzają sukces tej działalności.

Według sprawozdania najczęściej zgłaszaną kategorią produktów są:

 –  zabawki, co stanowi 27%,

 – pojazdy silnikowe – 21%, 

 – urządzenia i sprzęt elektryczny – 10% ogółu zgłoszeń. 

Świadczy to o tym, że monitorowanie rynku w UE koncentruje się w szczególności na wrażliwych konsumentach, czyli dzieciach, najbardziej narażonych na zagrożenia.

Rok 2020 był także trudny dla całego świata w związku z pandemią COVID-19. Również ze względu na kryzys sanitarny na rynek Unii Europejskiej (i nie tylko) weszły nowe produkty. Lockdown sprawił, że konsumenci częściej kupowali w internecie, co naraziło ich na nowe i bardzo wysokie ryzyko.

Pod lupę wzięto produkty związane z COVID-19, które mają obecnie podstawowe znaczenie dla wszystkich nas. W związku z tym w 2020 r. odnotowano 161 ostrzeżeń dotyczących maseczek, 3 ostrzeżenia dotyczące konkretnych kombinezonów, 13 ostrzeżeń dotyczących środków do dezynfekcji rąk i 18 ostrzeżeń dotyczących sterylizatorów – lamp UV. W bieżącym roku ostrzeżenia te są nadal rozpowszechniane poprzez system.

Co ze sprzedającymi?

W tym roku więcej internetowych platform handlowych zobowiązało się do poprawy bezpieczeństwa sprzedawanych u nich produktów. Tym samym powołano do życia inicjatywę dotyczącą systemu dobrowolnych zobowiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów tzw. Product Safety Pledge. Tym samym platformy te zobowiązują się do sprawdzania, czy produkty zgłoszone do Safety Gate nie są oferowane na ich stronach. Ponadto te platformy handlowe zadeklarowały podejmowanie szybkich działań, w przypadku kiedy organy krajowe zawiadomią je o niebezpiecznych produktach, które należy wycofać ze sprzedaży.

Umowę o współpracy z państwami członkowskimi w celu usuwania niebezpiecznych produktów ze swoich stron internetowych podpisały takie internetowe platformy handlowe jak: Joom, Etsy, bol.com, eMAG, Wish.com, AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten France, Allegro, Cdiscount. Warto też wiedzieć, że przedsiębiorstwa mogą również korzystać z portalu Business Gateway, aby efektywnie przekazywać informacje jednostkom państwowym o obawach związanych z bezpieczeństwem produktu, wprowadzonym przez nich do obrotu.

Przedsiębiorstwa, które starają się szczególnie chronić unijnych konsumentów, czyli nas – otrzymują od komisji Unijną Nagrodę za Bezpieczeństwo Produktów. Tegoroczna edycja, kładzie szczególny nacisk na ochronę wrażliwych konsumentów oraz wykorzystanie nowych technologii, aby zwiększyć konsumenckie bezpieczeństwo.