Rok na budowie Portu Czystej Energii

Budowa gdańskiej spalarni idzie pełną parą. Równo rok temu rozpoczęły się pierwsze prace na terenie działki inwestycyjnej. „Budowa postępuje zgodnie z planem i harmonogramem” – oceniają władze i inwestor.
Równo rok temu, 6 lipca 2020 rozpoczęły się prace ziemne na terenie budowy gdańskiego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych – Portu Czystej Energii. Proces budowlany rozpoczął się od wymiany gruntów, niezbędnej do stabilnego posadowienia instalacji. Po roku na budowie widać już znaczny postęp prac – pojawiają się płyty fundamentowe i ściany żelbetowe kolejnych obiektów, docierają też transporty pierwszych elementów technologii. W zeszłym tygodniu na budowę dotarł nocny transport rusztu – jednego z kluczowych elementów linii technologicznej, gdzie spalane będą odpady.

  • Miniony rok był bardzo intensywny, a przed nami kolejny, jeszcze dynamiczniejszy. Inwestycja jest niezwykle skomplikowana, będzie najnowocześniejszą pod kątem środowiskowym tego typu instalacją nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Możemy śmiało ocenić, że prace na budowie idą bardzo sprawnie i póki co zgodnie z wyznaczonymi w harmonogramie terminami – mówi prezes zarządu Portu Czystej Energii, Sławomir Kiszkurno.
  • Oprócz prac budowlanych przy powstaniu poszczególnych budynków instalacji, w kolejnych miesiącach czeka nas montaż linii technologicznej instalacji. Jako Generalny Wykonawca jesteśmy zmobilizowani i skupieni na utrzymaniu nadal tak dobrego tempa realizacji projektu, aby oddać w pełni funkcjonującą instalację do użytku mieszkańcom Gdańska na koniec 2023 roku – komentuje Domenico Puzzo, dyrektor projektu, przedstawiciel Wykonawcy.
    Zakład został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi BAT (Best Available Technology), które zapewniają stosowanie najlepszych technologicznych rozwiązań na świecie. Port Czystej Energii będzie pod względem wydajności średnią tego typu instalacją w skali kraju, docelowo ma przyjmować rocznie 160 tysięcy ton odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu. W efekcie tego procesu wytworzona zostanie energia elektryczna i ciepło, co pozwoli zaoszczędzić tradycyjne – kopalne źródła energii.
  • To największa w historii Pomorza inwestycja związana z gospodarką odpadami, a zarazem dywersyfikująca rynek energetyczny – przyjazna środowisku elektrociepłownia – mówi zastępca prezydenta Miasta Gdańska, Piotr Grzelak i dodaje – Uruchomienie Portu Czystej Energii pozwoli na ustabilizowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz, co równie ważne, zmniejszy strumień odpadów trafiających na składowisko, a bezużyteczne śmieci zostaną przekształcone w zieloną energię.

    Wizualizacje dostępne na kanale Youtube: https://youtu.be/ZJkAEyOYzBU