Ranking najbardziej ekologicznych miast w Polsce. Sprawdź czy Twoje miasto znajduje się w czołówce.

Wraz z postępami technologicznymi, rozwojem różnych nurtów i organizacji wzrasta nasze zainteresowanie „byciem EKO”. Wprowadzamy w nasze życie segregację, zdrową żywność, eliminujemy wytwarzanie spalin… A czy miasta w których mieszkamy lub które często odwiedzamy takie są? Sprawdźmy jak jest naprawdę.

Poziom EKO ocenimy na podstawie danych kryteriów:

 1. Liczba stacji rowerowych na 100 km2.
 2. Długość ścieżek rowerowych na 100 km2.
 3. Budżet wydawany na lokalny transport zbiorowy.
 4. Możliwość przejazdu koleją w granicach miasta na bilecie miejskim.
 5. Maksymalny poziom benzo(a)pirenu dla najbardziej zanieczyszczonego miejsca.
 6. Liczba z przekroczonym poziomem benzo(a)pirenu dla najbardziej zanieczyszczonego miejsca.
 7. Liczba stacji pomiarowych na 500 tysięcy mieszkańców.
 8. Istnienie programów wymiany pieców w gospodarstwach domowych.
 9. Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w powierzchni.
 10. Procent budżetu przeznaczany na tereny zielone.
 11. Procent budżetu przeznaczony na budżet obywatelski.
 12. Poziom recyklingu (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne).
 13. Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane.


POZNAŃ

Na pierwszym miejscu plasuje się Poznań jako to, które ograniczyło transport publiczny – na rok 2019 wygospodarowało w planach ok. 1.3 mld złotych, co jest kwotą wyższą o 36 % niż w zeszłym roku. Bardzo duża część mieszkańców popiera ograniczenie ruchu prywatnego, ale także do tego pierwszego miejsca przyczynia się jakość poznańskiego powietrza (7 stacji pomiarowych).

WARSZAWA

Warszawa przoduje w komunikacji rowerowej – prawie 500 km ścieżek rowerowych, na których króluje 5300 rowerów na 370 stacjach (nie wzięto pod uwagę rowerów prywatnych). Stolica w roku bieżącym na komunikację publiczną ma w planach wydać 2,91 mld złotych. Swoje drugie miejsce Warszawa otrzymała również dzięki terenom zielonym jest ich około 154 km2 (rezerwaty, parki krajobrazowe, tereny zielone + 32 km kwadratowe parków spacerowo-wypoczynkowych).  W stolicy nie odnotowano ciągłości jeśli chodzi o przekroczenie stężenie PM10. Możemy jej zarzucić niewystarczające kwoty przeznaczane na utrzymanie terenów zielonych oraz słaby poziom recyklingu.

GDAŃSK

Dzięki nadmorskiemu klimatowi Gdańsk w swojej średniej rocznej wartości PM10 oscyluje około 20 ug/m3 – co sprawia, że powietrze w tym rejonie jest naprawę czyste. Na całym terenie miasta znajduje się 5 stacji pomiarowych powietrza. Gdańsk posiada ponad 700 km dróg rowerowych, około 360 stacji postojowych i 682 rowery do wynajęcia na minuty.

KRAKÓW

Kraków mocno walczy ze swoim smogowym problemem – w ostatnich latach aż o 7% spała liczba samochodów wjeżdżających do miasta. Ograniczeniem dla produkcji spalin jest też również wprowadzenie czystych stref transportu, które polega na tym, że: w tę strefę mogą wjeżdżać mieszkańcy swoimi dotychczasowymi pojazdami, przedsiębiorcy (po 2025r. będą musieli zmienić swoje samochody na niskoemisyjne), taksówki (bez ograniczeń do 2025r.), poza nimi wjazd mają jedynie pojazdy elektryczne lub napędzane wodorem albo gazem CNG. Kraków duży nacisk nałożył również na program wymiany pieców i kotłowni – w 2018 roku w ramach programu udzielono blisko 5600 dotacji, na rok 2019 urzędnicy szacują wymianę ok 5000 palenisk węglowych. Warto jeszcze wspomnieć o niedawno powstałym butelkomacie, który dziennie może przyjąć 800 plastikowych butelek!

WROCŁAW

Ścieżki rowerowe w Wrocławiu zajmują ponad 200 km, Wrocław niestety narzekał na małą liczbę stacji rowerowych jak i samych rowerów (w bieżącym roku z liczby 810 ma być ona zwiększona do 2000). Wrocław posiada 5 stacji pomiarowych powietrza. Można pokreślić również, że w mieście rośnie zainteresowanie wypożyczaniem hulajnóg lub samochodów elektrycznych na minuty.

ŁÓDŹ

W Łodzi mimo problemów z odpływem ludności – obecnie 690 tysięcy, prognozowane w 2030 roku to nawet około 600 tysięcy – bardzo dobrze radzi sobie z dbaniem o swoje miasto. Łódzki Rower Publiczny posiada w mieście 156 stacji i 1574 rowery, które mogą się poruszać po około 60 km ścieżek (przewidziana jest rozbudowa w najbliższych latach).  Na 2019 przewidziano na budżet obywatelski kwotę 40 mln złotych.

LUBLIN

Lublin również nie zostaje w tyle pod względem transportu rowerowego – Lubelski Rower Miejski posiada aktualnie 950 rowerów w 97 stacjach wypożyczeń. Lublin posiada 3 stacje pomiarowe powietrza, ale także pochwalić się może wysokim poziomem recyklingu. Ponadto podróżujących zachęcamy do zwiedzenia Centrum Spotkania Kultur, gdzie na dachu budynku znajdziemy ule!

SZCZECIN

Miasto to może się pochwalić naprawdę czystym powietrzem, na skalę roku średnie stężenie PM10 wynosi 22,2 ug/m3, a dni z przekroczonym stężeniem w skali roku można policzyć na palcach jednej ręki.

BYDGOSZCZ

W tym mieście parki oraz zieleńce królują, zajmują ponad 850 ha (drugie miejsce po Warszawie). Ścieżki rowerowe w mieście wynoszą 57 km, a mieszkańcy skarżą się na małą ilość – jest ich około 400. Powietrze monitoruje 7 stacji pomiarowych, a miasto walczy z przekroczonymi normami PM10. 

KATOWICE

Aż 40% powierzchni miasta zajmują tereny zielone – co wpływa na duże dofinansowania z budżetu na zieleńce. Katowice przekraczają średnią roczną PM10 o ponad 6,9 ug/m3. Warto podkreślić, że Katowice były w 2018 roku gospodarzem szczytu klimatycznego, co może dobrze wróżyć miastu.

A czy Wasze miasto jest EKO? Co zrobilibyście aby podnieść jakość życia w wielkich aglomeracjach?