Fundacja Horyzont360 wspólnie z Heron Live Hotel oraz Firmą Wiśniowski wdraża ekologiczny projekt dla młodych ludzi z Małopolski.

Projekt ten promuje postawy proekologiczne wśród młodych Małopolan – począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na młodzieży szkół średnich. Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek Witold Kozłowski.

Projekt „Bądź EkoFanem” ma dwa wymiary, jedna część skierowana jest do placówek oświatowych, druga do dzieci i młodzieży.

Szkoły i przedszkola mogą zgłosić swój udział do projektu, a ich uczniowie będą uczestniczyć w wyjazdach edukacyjnych. Co więcej każda placówka otrzyma zestaw materiałów dydaktycznych do badania jakości wody, gleby i powietrza.

Drugi moduł projektu to konkursy skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Młode osoby, które obecnie w związku z pandemią pozostają w domach mogą przygotować dowolną pracę twórczą: plakat, filmik, piosenkę, wierszyk, grę dotyczącą promowania zachowań proekologicznych wśród swoich kolegów i koleżanek. Ważne, aby promowały zachowania proekologiczne w łatwy i przejrzysty sposób, docierając z komunikatem do dzieci i młodzieży.

Na wszystkich uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

Podsumowanie projektu odbędzie się w październiku podczas festiwalu nad Jeziorem Rożnowskim przy Hotelu Heron w Siennej. Zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy. Planowany jest także gość specjalny, jak również zajęcia warsztatowe o tematyce ekologicznej, gry terenowe, ścianki wspinaczkowe i inne atrakcje.

Fundacja Horyzont360 zaprasza wszystkich do włączenia się w projekt.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin można znaleźć na stronie internetowej fundacji Horyzon360.