Od 10 czerwca wnioski na „Czyste Powietrze” złożymy również elektronicznie.

Już teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę starych pieców i termomodernizację domu w ramach programu Czyste Powietrze. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze. Następnie wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Dla osób nie posiadających profilu zaufanego nadal funkcjonuje dotychczasowa forma składania wniosków w formie papierowej. Przy tej opcji należy zalogować się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW lub gminy.

Mniej zamożni beneficjenci będą potrzebowali zaświadczeń z gminnych ośrodków pomocy społecznej potwierdzających prawo do wyższego dofinansowania, jednak sejm musi jeszcze przegłosować ustawę umożliwiającą takie rozwiązanie. Do podwyższonego poziomu dofinansowania (do 37 tyś. zł),  uprawnione będą osoby o przeciętnym dochodzie nieprzekraczającym 1 400 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym lub 1 960 zł w przypadku osób samotnych.

Od września 2020 pojawi się możliwość występowania poprzez banki z wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu na inwestycje z programu Czyste Powietrze.

Więcej informacji znajdziemy  tutaj.