Podstawowa klasyfikacja dotacji w ochronie środowiska.

Dotacje Bezpośrednie:

-budżet państwa i gminny

-dotacje z funduszy ekologicznych

-dotacje z fundacji ekologicznych

-pomoc zagraniczna (np. w ramach Ekofunduszu)

Dotacje Pośrednie:

-preferencje celne

-amortyzacje

-ułatwienia inwestycyjne

-ulgi podatkowe (w tym vat i akcyza)

-kredyty i pożyczki na zasadach preferencyjnych

-zróżnicowania podatkowe