Podatki, podwyżki i zmiany czekające nas w 2021 roku

W oczekiwaniu na 2021 rok przyjrzyjmy się najważniejszym zmianom jakie czekają nas w Polsce. Sporo z nich chwyci za portfele obywateli. Nie bez powodu ten rok już teraz nazywany jest rokiem podwyżek i podatków.

Zwiększenie płacy minimalnej i składki ZUS

W 2021 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Osoby zatrudnione na umowę o pracę zarobią 2800 zł brutto, czyli o 200 zł więcej niż w poprzednim roku. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł brutto.

W związku z przyjęciem nowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. wzrosną również składki ZUS.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki ZUS w wysokości 1447,08 zł, w tym:

 • składka emerytalna – 615,93 zł,
 • składka rentowa – 252,43 zł,
 • składka wypadkowa – 52,70 zł,
 • dobrowolna składka chorobowa – 77,31 zł,
 • Fundusz Pracy – 77,31 zł.
Podatek cukrowy

Ustawa o tzw. podatku cukrowym była pierwszą, którą w nowej kadencji podpisał Prezydent Andrzej Duda. Podatek cukrowy będzie miał obowiązek płacić podmiot, który sprzedaje napój do punktu sprzedaży detalicznej. Zakłada ona opłaty od napojów słodzonych, z podziałem na część stałą i zmienną:

 • opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna);
 • opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.
Abonament RTV

KRRiT zdecydowała, że w 2021 roku zapłacimy większy abonament radiowo-telewizyjny. Podwyżka w skali roku wynosi od 6 do prawie 22 zł. Stawka abonamentu za używanie radia od 2021 roku wzrośnie o 0,5 zł i wyniesie 7,5 zł miesięcznie. Z kolei za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego miesięcznie trzeba będzie płacić 24,50 zł – to o 1,8 zł więcej niż dotychczas. Opłata ta nie będzie dotyczyć osób powyżej 75 roku życia, posiadaczy pierwszej grupy inwalidzkiej oraz emerytów powyżej 60 roku życia, pobierający świadczenie niższe niż połowa przeciętnego wynagrodzenia.

Podatek cyfrowy

W pierwszej połowie 2021 roku Bruksela planuje wprowadzić podatek cyfrowy pobierany od firm, których obroty przekraczają 750 mln euro rocznie. Budżet UE miałby na tym zyskać nawet 1,3 mld euro.

Podatek od Węgla

W pierwszym kwartale nowego roku Komisja Europejska ma przedstawić projekty dotyczące tzw. granicznej opłaty węglowej czyli cła na sprowadzanie do Unii produkty, których wytworzenie wymaga dużej emisji CO2. Ma to zapobiegać przenoszeniu produkcji, zwłaszcza wysokoemisyjnego przemysłu, do państw, w których nie trzeba płacić za emisję gazów cieplarnianych.

Podatek od plastiku

Zakłada on, że każdy z krajów członkowskich UE będzie musiał wysłać do Brukseli 80 eurocentów za jeden kilogram odpadów z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Komisja Europejska szacuje, że wpływy do unijnego budżetu wyniosą ok. 3 mld euro rocznie.

Opłata targowa i uzdrowiskowa

Wzrost opłat lokalnych zależeć ma od decyzji konkretnej gminy:

 • maksymalna opłata targowa do 823,11 zł dziennie (obecnie 792,21 zł);
 • maksymalna opłata uzdrowiskowa do 4,66 zł dziennie (obecnie 4,48 zł).
Podatek od deszczu

Co prawda nie od 2021, ale od początku 2022 roku wzrosnąć ma podatek, który ma objąć znaczną część nieruchomości. Jest to podatek oparty o opłatę za usługi wodne, związaną z utratą naturalnej retencji. Obecnie daninę tę płacą głównie właściciele nieruchomości o powierzchni co najmniej 3,5 tys. mkw., zabudowanych minimum w 70 proc. Po zmianach liczba objętych nią nieruchomości wzrośnie 20-krotnie. Opłata obejmie właścicieli nieruchomości mających powierzchnię powyżej 600 m2., jeśli są w połowie zabudowane. Przybliżone koszty mogą wynieść średnio 1350 zł na gospodarstwo domowe.

Podatek handlowy

W budżecie na 2021 rok zaplanowany jest podatek handlowy, choć jego dokładny kształt nie jest jeszcze doprecyzowany. Zgodnie z obowiązującym stanem epidemicznym podatek handlowy jest zawieszony do końca roku. Rząd liczy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie można go odwiesić wprowadzając dwie stawki podatku, który miały płacić przedsiębiorstwa z sektora handlu.

 • 0,8 proc. dla miesięcznego obrotu między 17 mln a 170 mln zł.
 • 1,4 proc. dla miesięcznego obrotu powyżej 170 mln zł .
Podatek od nieruchomości

Więcej zapłacą osoby posiadające własne grunty, mieszkania oraz domy. Tutaj przewidziane są wzrosty na poziomie:

 • do 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej – podatek od budynków mieszkalnych;
 • do 0,99 zł od 1 m kw. powierzchni – podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków;
 • do 24,84 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej – podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Droższy prąd i gaz-opłata mocowa

Od stycznia 2021 w przeciętnym gospodarstwie domowym zapłacimy nawet 10,46 zł więcej za prąd-kwota związana jest z wprowadzeniem nowej opłaty mocowej. Koszty wzrosną także dla przedsiębiorców korzystających z energii elektrycznej – 0,0762 zł za kWh energii pobranej pomiędzy godziną 7:00 a 22:00 w dni robocze. Dokładne stawki możemy sprawdzić na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.

Podatek od psa

Wbrew pozorom nie jest nowym wymysłem rządzącej partii i obowiązuje w Polsce od blisko 30 lat. Jest pobierana przez gminy, które ustalają jego wysokość indywidualnie (bądź decydują się na jego brak).
W 2021 roku górny limit wzrośnie i wyniesie 130,30 zł rocznie za jednego psa, czyli o prawie 5 zł więcej niż w tym roku (obecnie wynosi 125,40 zł). Pełną kwotę należy zapłacić, jeśli pies urodził się w pierwszej połowie roku. Jeśli urodził się w drugiej połowie roku, to opłata wynosi połowę stawki rocznej.

Opłata przekształceniowa

Otwarte Fundusze Emerytalne ostatecznie miały zostać zlikwidowane w czerwcu 2020 roku, a pieniądze miały trafić na IKE. Koronawirus jednak pokrzyżował plany i wszystko wskazuje na to, że zostanie przesunięta na 2021 rok. Ustawa przewiduje, że z tytułu przekształcenia OFE w IKE pobierana byłaby opłata w postaci 15 procent aktywów netto klienta OFE.

Podatek od spółki

Najprawdopodobniej już od 2021 r. spółki komandytowe będą płacić nową daninę – staną się podatnikami CIT, który do tej pory ich nie dotyczył. Obejmować on będzie spółki komandytowe i jawne z zarządem mającym siedzibę na terytorium Polski. Podatek ma na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego.

Opłata za alkohol do 300ml czyli tzw. „Małpki”

Ustawa podpisana przez prezydenta wprowadziła nową opłatę – od alkoholi sprzedawanych w małych opakowaniach, w tzw. małpkach, czyli o objętości do 300 ml. Podatek wynosić ma 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

VAT od zakupów internetowych spoza Unii Europejskiej

Od 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzających VAT dla towarów spoza UE do klientów z państw Wspólnoty. Podatek obejmie zamówienia ze sklepów internetowych, tj. AliExpress, Amazon czy eBay, a opodatkowane będą wszystkie przesyłki niezależnie od ich wartości. Do tej pory paczki, w których łączna cena towarów nie przekraczała 22 euro, były zwolnione z podatku VAT-u.

Prawo do naprawy sprzętów

Już w kwietniu 2021 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązywać będzie prawo do naprawy sprzętów mające na celu przeciwdziałanie sztucznemu zaniżaniu długości działania urządzeń oraz umożliwić klientom wymianę i naprawę produktów na nowe.

Droższy wywóz śmieci

Od 1 stycznia 2021 kolejny raz wrosną opłaty za wywóz śmieci. Każda gmina samodzielnie ustala wysokość stawki za wywóz śmieci, wybierając jeden z czterech wariantów przewidzianych przez ustawodawcę – opłata uzależniona od powierzchni mieszkania, zużycia wody, gospodarstwa domowego lub liczny osób mieszkających 

Przepisy drogowe 2021

Czeka nas likwidacja ograniczenia prędkości do 60 km/godz. w nocy, zakaz jazdy „na zderzak” oraz korzystania ze smartfona podczas przechodzenia przez jezdnię. Piesi będą mieć również pierwszeństwo przed wejściem na przejście. Od 4 czerwca 2021 roku w salonach sprzedaży będzie można załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją pojazdów samochodowych bez konieczności udawania się do urzędu.

Prawa przedsiębiorcy jako konsumenta

W życie wchodzą przepisy zmieniające ustawę prawa konsumenckiego oraz nowelizacja kodeksu cywilnego, na podstawie których osoby prowadzące jednoosobową działalność będą mogły m.in. złożyć reklamację oraz odstąpić od umowy jak standardowi klienci.

Zmiany w podatku dochodowym

Zmianą w zakresie podatku dochodowego będzie rozszerzenie zakresu tzw. ulgi dla młodych. Osoby poniżej 26 r.ż. nie zapłacą podatku w przypadku odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego. Do tej pory ulga obejmowała tylko przychody z umów-zleceń, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Druga zmiana w PIT dotyczy ulgi prorodzinnej oraz preferencyjnych rozliczeń osób samotnie wychowujących dziecko.

Przepisy budowlane 2021

Nowe restrykcje w Prawie Budowlanym dotyczą efektywności energetycznej nowych budynków. Do tej pory standardy promowały budownictwo energooszczędne i niskoemisyjne, natomiast od przyszłego roku będą nakazywać stawianie budynków pasywnych o ograniczonym zapotrzebowaniu na energię.

Ulga abolicyjna

Znaczna część rodaków pracujących za granicą zapłaci wyższe podatki w Polsce. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące likwidacji ulgi abolicyjnej, która dotychczas umożliwiała uniknięcie wyższego opodatkowania przy rozliczaniu dochodów z zagranicy. 

Niedziele handlowe

Rząd w 2021 roku przewiduje siedem niedziel handlowych przypadających w dniach:

 • 31 stycznia 2021
 • 28 marca 2021
 • 25 kwietnia 2021
 • 27 czerwca 2021
 • 29 sierpnia 2021
 • 12 grudnia 2021
 • 19 grudnia 2021