OZE w Hiszpanii

Hiszpania to państwo idealne pod względem korzystania ze wszystkich możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii. Kraj ten nie cierpi z powodu braku słońca, a wiejący na Półwyspie Iberyjskim wiatr sprzyja powstawaniu małych wiosek z turbinami wiatrowymi.

Hiszpański rząd pracuje nad zwiększeniem znaczenia odnawialnych źródeł energii. Do 2030 roku OZE mają stanowić aż 70 proc. krajowego miksu energii elektrycznej, tymczasem do 2050 roku udział ten ma wynieść już 100 proc. Plany te zostały opisane w strategii energetycznej kraju, która niedawno ujrzała światło dzienne. Realizacja wspomnianych zamierzeń jest jak najbardziej w zasięgu ręki. Jak wynika z danych Red Eléctrica de España, udział OZE w hiszpańskim miksie wytwarzania energii elektrycznej jest obecnie na poziomie 45,8 proc. W pierwszej połowie ubiegłego roku w Hiszpanii wśród odnawialnych źródeł energii najwięcej wytworzyły elektrownie wiatrowe (22,6 proc. energii elektrycznej wytworzonej ogółem). Elektrownie wodne uzyskały udział 16,9 proc., z kolei elektrownie fotowoltaiczne osiągnęły udział 3 proc.

Ważne, aby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Hiszpania pragnie całkowicie przejść na OZE? Otóż zakłada się, że będzie to realne dzięki uruchamianiu co roku nowych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy 3 GW. Wsparciem będą również inwestycje w OZE realizowane poza rządowymi mechanizmami wsparcia. Obecnie potencjał tego rodzaju projektów realizowanych na terenie Hiszpanii liczony jest w gigawatach. Dodatkowo, hiszpańskie władze podjęły decyzję o zaprzestaniu dotowania paliw kopalnych. Pedro Sancheza zapowiedział zamknięcie nierentownych kopalni, nie zapomniał przy tym o regionach dotkniętych tą decyzją. Poza tym, istnieje plan aby do 2040 roku zakazać sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi, a wcześniej, a do roku 2050 Hiszpania ma przejść na w pełni bezemisyjny transport. Strategia hiszpańskiego rządu zakłada, że już w 2023 roku wszystkie miasta z liczbą mieszkańców ponad 50 tys. podejmą się zadania wyznaczenia niskoemisyjnych stref ruchu.

Rosnącemu znaczeniu OZE w hiszpańskim miksie energetycznym będzie towarzyszyło zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Do 2050 roku odnawialne źródła energii mają umożliwić redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90 proc.

Należy podkreślić, że Hiszpania nie od dziś jest liderem w dziedzinie OZE. Jest to pierwsze państwo, które przyjęło mechanizmy wsparcia zorientowane na produkcję energii z OZE. Mowa tu o taryfach gwarantowanych (FIT) i premiach do cen rynkowych (FiP). Oszacowano, że W 2013 roku Hiszpania wydała aż 26 miliardów euro na dopłaty do produkcji energii z OZE. Z drugiej strony ambitne cele odnośnie OZE wspierane przez rząd doprowadziły do dość trudnej sytuacji finansowej. Przez to podjęto decyzję o ograniczeniu dotacji, przenosząc większość kosztów na producentów zielonej energii. Wstrzymanie dotacji dla OZE uzasadniono tym, że deficyt powstał w związku z wysokimi kosztami inwestycji w OZE. Warto jednak zaznaczyć, że do powstania deficytu przyczyniły się też systemy pomocy dla elektrowni węglowych. Znaczenie miało niedostosowanie taryf energii elektrycznej do rosnących kosztów elektrowni konwencjonalnych przez cały 2000 rok.