Od roku 2020 roku samochody elektryczne i napędzane wodorem otrzymają zielone tablice rejestracyjne.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzeń o oznaczaniu i rejestracji pojazdów w związku z przyjętą w 2018 roku ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych:

“Pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na
rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu”.

Samochody elektryczne dla odróżnienia od samochodów spalinowych, otrzymają naklejki legalizacyjne z czerwoną obwódką, a wodorowe- z żółtą.
Zmiany nie dotyczą samochodów z napędem hybrydowym
Zielone tłu będzie dostępne dla tablic indywidualnych.
Nowe wzory tablic rejestracyjnych mają ułatwić ich właścicielom wjazd oraz parkowanie w centrach miast “zeroemisyjnych” , bezpłatne parkowanie czy korzystanie z “bus-pasów”.