Nowa opłata dla kierowców prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

W styczniu bieżącego roku została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jej celem jest stymulowanie rozwoju elektromobilności w Polsce, zastosowanie w transporcie paliw alternatywnych oraz wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy europejskiej odnośnie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Po raz kolejny powrócił do nas temat wprowadzenia opłat za wjazdy do stref czystego powietrza, które mogłyby ustanawiać gminy. Rząd chce je wprowadzić za pośrednictwem nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Ustawa zakłada, że do 2020 r.powstanie w Polsce 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy, 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 punktów tankowania CNG.

Ostatnia propozycja Rządu przewiduje koszt 2,50 zł za godzinę lub 25 zł za cały dzień w formie ryczałtu bądź abonamentu. Stawki te przewidziane są dla kierowców samochodów spalinowych i nie będą dotyczyć kierowców poruszających się pojazdami z napędami alternatywnymi.

Jak potoczą się losy tej ustawy dla kierowców, będziemy informować na bieżąco.