Najnowszy raport na temat kosztów smogu w Polsce

O smogu w Polsce słyszymy nie od wczoraj. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, ile każdy z nas płaci, za efekty jego bytności w naszym kraju. Dowiedzieć się tego możemy z najnowszego raportu stworzonego specjalnie dla MPiT.

W poniedziałek, 27 sierpnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zaprezentowało raport o wiele mówiącym tytule „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego”. Jego celem jest pokazanie w jaki sposób ogrzewanie domów złej jakości paliwami wpływa na społeczeństwo oraz na nasz budżet. Autorem raportu sporządzonego dla MPiT jest Łukasz Adamkiewicz, będący członkiem rady nadzorczej Fundacji #13, zajmującej się wspieraniem systemowej poprawy jakości środowiska.

Przygotowany dokument ujawnia, że w polskich miastach tylko w 2016 r. z powodu zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z niskiej emisji życie straciło niemal 15 tys. osób. Smog to jednak nie tylko problem dużym miast, bowiem jak pokazuje raport, aż 4 tys. osób żyjących na terenach pozamiejskich zmarło właśnie z powodu smogu. Prosty rachunek matematyczny zdradza, że w ciągu zaledwie roku prawie 19 tys. Polaków poniosło śmierć ponieważ nie jesteśmy w stanie zapanować nad degradacją środowiska naturalnego.

Stworzony dla MPiT raport poruszył nie tylko temat zdrowia Polaków. Dotyczy on również kwestii finansowych, a dokładniej – zewnętrznych kosztów zdrowotnych. Kupując niskiej jakości węgiel i ogrzewając nim dom ponosimy niskie koszty wewnętrzne. Jednak koszt korzystania z takiego paliwa wielokrotnie przekracza oszczędności płynące z niskich kosztów za ogrzewanie domu węglem. Kosztem zewnętrznym w tym przypadku jest cena lekarstw, terapii stosowanych w leczeniu chorób wynikających z zanieczyszczenia powietrza pochodzącego z gospodarstw domowych.

Raport jest zatem próbą odpowiedzi na pytanie, jakie są koszty tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw albo nawet śmieci. Dane pochodzące z 2016 r. ujawniają, że zewnętrzne koszty zdrowotne niskiej emisji wyniosły w Polsce między 12,8 mld euro a 30 mld euro (300-800 euro/ 1 mieszkańca).

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, wyjaśnia, że istniejący w Polsce problem smogu jest efektem ubóstwo energetyczne. Warto jednak podkreślić, że walka z tym zjawiskiem nie jest niemożliwa. Pomocna będzie z całą pewnością nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jej projekt był rozpatrywany w trakcie sierpniowego posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów i wkrótce trafi pod obrady rządu.