Aktualne nabory konkursowe dotyczące ekologii dla organizacji pozarządowych.

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej
Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 
Celem naboru jest dofinansowanie Projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców.
Efektem naboru może być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Zakres przedmiotowy Projektów bilateralnych polegać może na udziale lub/i organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do nawiązywania i /lub wzmacniania kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców.

Rodzaj Projektów kwalifikujących się do dofinansowania
– Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne
– Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja;
– Środowisko i ekosystemy.

Termin składania wniosków: na bieżąco do 30 września 2020 r.
Szczegółowe informacje https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow

Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe
Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Celem naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy” jest zwiększenie odporności ekosystemów na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę ekosystemów, mapowanie i ocenę usług ekosystemów oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na wdrożeniu zadań z co najmniej jednego z poniższych rodzajów działań:

– prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk
– zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się;
-mapowanie i ocena usług ekosystemów;
-zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz świadczonych przez nie usługach.

Termin składania wniosków: 3 czerwca 2020 r.
Szczegółowe informacje:  http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,24,srodowisko-naturalne-i-ekosystemy-dzialania-zwiazane-z-ochrona-srodowiska-i-ekosystemow-prowadzone-przez-ngo-fundusz-malych-gran.html