Masdar – w pełni ekologiczne miasto przyszłości

Masdar (po arabsku „źródło”) to najbardziej prestiżowe i nowoczesne miasto świata. Znajdujące się w budowie od 2006 roku miasto (powierzchnia 6 km2) znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powstaje ono z inicjatywy emira Abu Zabi. Nad budową Masdaru pracują najwięksi architekci. Głównym inwestorem jest Mubadala Development Company, natomiast projektantem – pracownia architektoniczna Normana Fostera (Foster & Partners). Przewidywane zakończenie budowy miasta ma nastąpić do 2020 roku.

Masdar Institute of Science and Technology

Pierwszym krokiem do realizacji wieloetapowego planu budowy Masdaru było powołanie do życia instytutu naukowo-technicznego Masdar Institute of Science and Technology (MIST). Jest to pierwszy uniwersytet na świecie, który zajmujący się rozwojem technologii pozyskania energii odnawialnej. Jego zadaniem jest wspieranie dywersyfikacji gospodarczej poprzez pielęgnowanie wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego i współpracy z liderami branży. Pomoże to Zjednoczonym Emiratom Arabskim zwiększyć swoją pozycję jako lidera.

Masdar i ochrona środowiska

Unikalność miasta polega na tym, że nie emituje CO2 i jest zasilane jedynie energią odnawialną: głównie słoneczną, ale i wiatrową, wodną i biopaliwową. Zakłada się, że miasto będzie samowystarczalne energetycznie. Pierwszym krokiem do realizacji tego celu było otwarcie w 2009 roku elektrowni o mocy 10 MW z ogniw fotowoltaicznych. Produkuje ona około 18 tysięcy MWh energii elektrycznej rocznie i zasila firmy i maszyny zajmujące się budową miasta. Ponadto Masdar ma osiągnąć niespotykany dotychczas poziom ograniczenia zapotrzebowania. Najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie to obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną o 75%. Masdar będzie potrzebować około 200 MW czystej energii zamiast 800 MW potrzebnych do zapewnienia energii miastu podobnej wielkości w oparciu o tradycyjne źródła energii. Zakłada się ograniczenie zapotrzebowania na wodę o ponad połowę. Masdar będzie potrzebować około 8000 m3 odsolonej wody dziennie. W przypadku tradycyjnych miast o tej samej powierzchni zapotrzebowanie na wodę sięgnęłoby 20000 m3 wody/dzień. Woda dla Masdar pochodzi z Zatoki Perskiej.

Potencjał miasta

W 2014 roku w Masdar mieszkało 5 000 ludzi, po zakończeniu budowy miasta ma być nawet dziesięć razy więcej mieszkańców. Planuje się, że w momencie finalizacji projektu miasto ma stać się siedzibą dla 1500 przedsiębiorstw. Masdar City ma utworzyć ponad 70 000 miejsc pracy. Miasto stanie się miejscem działalności zarówno międzynarodowych przedsiębiorstw, jaki i ekspertów zajmujących się odnawialnymi i alternatywnymi źródłami energii. W Masdar City swoje siedziby utworzą firmy:

  • zajmujące się ekologicznym budownictwem,
  • produkcją ekologicznych materiałów przemysłowych,
  • recyklingiem,
  • oferujące rozwiązania finansowe dla przedsięwzięć związanych z ekologią.

Jak będzie wyglądać miasto?

Szacuje się, że:

  • 6% na instytut Masdar Institute of Science and Technology,
  • 8% na cele obywatelskie i kulturowe,
  • 13% na działalność handlową, w tym przemysł lekki,
  • 30% powierzchni miasta zostanie przeznaczone na budynki mieszkalne,
  • 19% na usługi i transport,
  • 24% na ośrodki biznesowe i naukowe.

W Masdar tworzą wąskie uliczki oraz gęsta zabudowa. To ukłon w stronę pobliskiego Abu Dhabi i najlepsza praktyka budowy w tym klimacie. Wąski uliczki łatwiej zacienić, a gęsta zabudowa oszczędza sporo terenów. Co bardzo ważne, miasto przyszłości jest miastem bez samochodów. Zamiast nich uliczki oplata sieć magnetycznych kolejek, po których pędzą nieduże gondole. Już teraz można skorzystać z takiego bezobsługowego pojazdu do części miasta oddanej już do użytku. Auto rozwija prędkość do 40 km/h i może pomieścić 4 osoby dorosłe oraz 2 dzieci. Podróżni nie są ograniczeni trasami przejazdów, wsiadając sami określą cel przejażdżki. Dzięki w pełni autonomicznemu systemowi transportu PRT (Personal Rapid Transit) w Masdarze będą wyłącznie deptaki i zero jakichkolwiek spalin.

W Masdarze najbardziej spektakularnie zaprezentuje się centrum miasta. Na jego projekt ogłoszono konkurs architektoniczny. Z kilku setek pracowni wygrało biuro LAVA (Laboratory for Visionary Architecture), w którego koncepcji w centrum Masdaru powstanie duży wielofunkcyjny zespół z wykrojonym w środku placem. Dachy kompleksu pokryją ogniwa fotowoltaiczne; sercem założenia ma być plac, którego charakterystycznym elementem będą zacieniające go parasole, które w ciągu dnia otworzą się, zacieniając plac pod sobą, zarazem będą pobierać energię cieplną. W nocy parasole się zwiną, a zgromadzona przez nie energia cieplna może posłużyć do ogrzewania budynków.

fot. masdar.ae