Konkurs „Z Ekologią na Ty w państwach Unii Europejskiej”

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu zaprasza na XVI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Razem w Unii 2017” o temacie przewodnim „Polityka ochrony środowiska a Unia Europejska”. Konkurs składa się z 2 etapów: Etap I – pisemny przeprowadzany jest przez gimnazjum. Etap II (odbędzie się 24 marca 2017 r.) – dwustopniowy: część pisemna – biorą w nim udział uczniowie wyłonieni w drodze eliminacji przeprowadzonych w gimnazjach (od 1 do 5 uczniów z każdej szkoły), część ustna – do tego etapu przystępuje 9 najlepszych uczniów, zakwalifikowanych na podstawie części pisemnej.

VII edycji Konkursu Wiedzy Ekologiczno – Przyrodniczej „Bliżej Ekologii” o temacie przewodnim „Wisła rzeką życia”, składającego się z 2 etapów: Etap I eliminacyjny – polegający na stworzeniu prezentacji multimedialnej na wybrany temat spośród pięciu zaproponowanych przez Organizatora Konkursu. Etap II finałowy (odbędzie się 22 kwietnia 2017 r.) – dwustopniowy: część pisemna – biorą w nim udział uczniowie, którzy z prezentacji multimedialnej uzyskają 80% możliwych punktów do zdobycia, część ustna – do tego etapu przystępuje 6 najlepszych uczniów, zakwalifikowanych na podstawie części pisemnej.

Więcej informacji:
http://zsis.edu.pl/projekt-z-ekologia-na-ty.html