Jakie przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia neutralności klimatycznej?

Dość dużo mówi się o dążeniach państw, które chcą osiągnąć neutralność klimatyczną, zredukować poziom emisji gazów cieplarnianych itp. Jak jednak prezentuje się pod tym względem prywatne przedsiębiorstwa, szczególnie te działające w Polsce? Czy same stawiają przed sobą takie cele? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania.

W kontekście osiągnięcia neutralności klimatycznej z pewnością największy wysiłek czekałby przedsiębiorstwa energetyczne, w dalszym ciągu w dużej mierze zależne od węgla. Tu jednak pozytywnie zaskakuje deklaracja największego producenta energii elektrycznej w Polsce, czyli PGE. Trzeba jednak podkreślić, że wyznaczone cele nie są zbyt wyśrubowane.

Dalekowzrocznym celem PGE jest osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej, ma się to jednak stać dopiero w okolicach roku 2050. Natomiast póki co, do roku 2030, planowane są liczne inwestycje o wartości 75 miliardów zł, głównie w bezemisyjne źródła energii, jak farmy wiatrowe, energetyka słoneczna oraz turbiny gazowe. Wydatki na same OZE mają wynieść 50 mld. Założono tutaj nawet konkretne cele: do 2030 roku z energii słonecznej pochodzić ma 3 GW energii, 2,5 GW z farm wiatrowych na morzu oraz 1GW z farm wiatrowych znajdujących się na lądzie. 

Planuje się również modernizację sieci oraz budowę magazynów energii. Poprawie ma także ulec jakość dostaw energii, co przełożyć się ma na skrócenie przerw w dostawach prądu: o 8% dla dużych miast oraz aż o 50% dla pozostałych lokalizacji, ma to się stać do 2025 roku. Miejmy oczywiście nadzieję, że to wszystko nie stanie się kosztem klientów firmy i nie spowoduje znacznego wzrostu płaconych przez nas rachunków.

Dalekosiężne plany redukcji emisji postawił przed sobą także PKN Orlen. Przedsiębiorstwo to planuje zredukować poziom swoich emisji o 20% do roku 2030, wydając na niezbędne inwestycje 25 miliardów zł. W dalszej perspektywie natomiast zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną, co ma się stać podobnie, jak w przypadku PGE do roku 2050. Jak przedsiębiorstwo produkujące paliwa zamierza to osiągnąć?

Przede wszystkim poprawiona zostanie efektywność energetyczna. Planuje się zrealizowanie 60 służących temu projektów w ciągu 10 lat. Prócz tego zakłady PKN mają być w większym stopniu zasilane  energią pochodzącą z OZE, przede wszystkim z fotowoltaiki oraz farm wiatrowych. Już teraz koncern posiada ponad 50 instalacji OZE, które produkują około 450MW energii. 

Orlen zamierza także inwestować w produkcję biopaliw, takich jak bioetanol lignocelulozowy i biometan. Do 2030 roku koncern ma produkować o 500 tysięcy ton biopaliw każdego roku. Planowane są także inwestycje w paliwa alternatywne, w tym głównie w coraz popularniejsze technologie paliw wodorowych. Odnośnie tych ostatnich: w fazie przygotowań jest obecnie tzw. hub wodorowy we Włocławku, który ma posiadać zdolności produkcyjne na poziomie 600 kg/h.

O chęci osiągnięcia neutralności klimatycznej i to jeszcze w tym roku na swojej polskiej stronie informuje Bosch. Przedsiębiorstwo to twierdzi, że nawet pomimo pandemii będzie pierwszym o zasięgu globalnym, któremu się to uda. Również pomimo faktu, że działa ono w ponad 400 miejscach na świecie. Zaplanowane działania opierają się na poprawie efektywności energetycznej, inwestycjach w pozyskiwanie energii z własnych OZE, zakupach zielonej energii oraz kompensowaniu tych emisji CO2, które są nieuchronne. Bosch inwestuje także w rozwój proekologicznych technologii, jak np. wodorowe ogniwa paliwowe. Co więcej, firma informuje także o chęci zmniejszenia o 15% emisji w całym łańcuchu produkcyjnym do 2030 roku.

Swoje plany w zakresie redukcji emisji ma również PwC, działająca m.in. w Polsce i świadcząca usługi doradcze. Ogólnie PwC działa w 157 państwach i zatrudnia ponad 284 000 pracowników. Do roku 2030 zaś chce w odniesieniu do swojej globalnej działalności osiągnąć neutralność klimatyczną. PwC chce to uzyskać zmieniając sposób funkcjonowania firmy. Przede wszystkim podobnie jak Bosch chce zwiększyć efektywność energetyczną. Prócz tego chce, aby 100% jej biur było zasilanych energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych oraz inwestować w działania mające na celu redukcję emisji. Zamierza także ograniczyć podróże służbowe.