Jak jedno z największych miast Polski walczy ze smogiem?

Blisko co trzecie europejskie miasto o najniższej jakości powietrza znajduje się w Polsce, co dla mieszkańców oznacza zwiększone ryzyko chorób serca, wylewów oraz nowotworów i innych schorzeń płuc. W Polsce rośnie świadomość na temat zagrożeń związanych ze zjawiskiem smogu oraz zwiększa się zaangażowanie samorządów i firm w rozwiązywaniu tego problemu. Zdaniem autorów raportu „Wrocławscy i Sztokholmscy: ekologia po polsku i szwedzku”, we Wrocławiu prowadzone są skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza w mieście, a zwłaszcza w jego centrum.

Według badań szwajcarskiej platformy monitoringu powietrza IQAir wśród 100 miast o najniższej jakości powietrza w Europie aż 29 znajduje się w Polsce. Jedną z głównych przyczyn zjawiska smogu jest tak zwana niska emisja, czyli ogrzewanie domów indywidualnymi piecami na paliwo stałe. Gęsty i gryzący dym zawiera trujące tlenki siarki, chloru i benzo(a)piren oraz rakotwórcze pyły. Jeszcze w latach 2014 i 2015 we Wrocławiu notowano ponad 100 dni z przekroczonymi normami jakości powietrza, jednak stopniowo sytuacja ta ulega zmianie.

Wrocławia na szczęście próżno szukać w zestawieniu miast z najgorszą jakością powietrza w Polsce. Jest to efekt coraz bardziej świadomych zachowań mieszkańców oraz intensywnych działań prowadzonych przez władze miasta i firmy prywatne. Nie znaczy to jednak, że obecna sytuacja nie wymaga dalszych wysiłków. Jakość powietrza w poszczególnych obszarach miasta jest bardzo różna, a wskaźniki Wrocławskiego Indeksu Powietrza pokazują, że wiele jest jeszcze do zrobienia” mówi dr Maciej Milewicz z firmy Konsultujemy, współautor raportu „Wrocławscy i Sztokholmscy: ekologia po polsku i szwedzku”.

Obszarem Wrocławia najbardziej obciążonym indywidualnymi piecami na paliwo stałe jest Śródmieście. Zlokalizowane jest tam około 52% tych źródeł ciepła. Jednak od 2018 roku, w porozumieniu z władzami miasta, w ramach projektu „Czysta Energia dla Wrocławia” firma Fortum podłącza domy z tego obszaru do sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji w jej rozwój i modernizację. W liczbach oznacza to 77 budynków podłączonych do sieci, co przekłada się na ponad 4000 pieców wyłączonych z eksploatacji.

Aby ograniczać zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu, Fortum buduje przyłącza na własny koszt oraz nie pobiera w takiej sytuacji opłaty przyłączeniowej. Upraszcza również kwestie formalne – od momentu złożenia wniosku, proces przyłączenia trwa maksymalnie 12 miesięcy, a w wypełnianiu wniosków pomagają przedstawiciele firmy.

Wrocławska sieć ciepłownicza liczy w tej chwili ponad 565 kilometrów.

 https://www.iqair.com/world-most-polluted-cities?continent=59af92ac3e70001c1bd78e52&country=&state=&page=1&perPage=50&cities=