Europejski Zielony Ład według Komisji Europejskiej

Według KE Europa ma stać się neutralna klimatycznie do 2050 roku. Co to oznacza? Od wielu lat wspierana jest polityka proekologiczna, również i poza Unią Europejską. Kładzie się nacisk na to, że to w jakiej kondycji będzie nasza planeta zależy od nas samych – jej mieszkańców. Jak to widzi Komisja Europejska?

Przyszłość Starego Kontynentu zależy od potencjału naszej Ziemi. Pojawiające się we spółczesnych czasach wyzwania związane ze środowiskiem, jak i klimatem zobowiązują nas – jej mieszkańców do natychmiastowego, celowego i efektywnego działania.

UE podjęła się, by do 2050 r. osiągnąć  Zielony Ład, czyli neutralność klimatyczną.

Wypracowanie tych wytycznych ma moc wiążącą co do wręcz „rewolucji” społeczno-gospodarczej w całej Europie. Rok 2019r. był przełomowy dla ustaleń europejskiej neutralności klimatycznej.

11 grudnia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie Zielonego Ładu.

Według tego nowego konceptu wzrostu, Unia Europejska zostanie przekształcona w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej, szanującej i nie marnotrawiącej zasoby gospodarce, będące przede wszystkim neutralne klimatycznie.

Każda głowa rządząca Unii wzięła sobie do serca i zadeklarowała podjęcie działań dla wspólnego dobra – ogólnoświatowej walki ze zmianami klimatycznymi. Uczyniono to podczas szczytu Rady Europejskiej z końcem 2019r., stawiając sobie za cel neutralność klimatyczną do 2050 r.

Europejski zielony ład wymaga podejścia holistycznego, czyli udziału wszystkich działań i polityk UE w realizacji jego celów. W komunikacie Komisji zapowiedziano inicjatywy w szeregu ściśle powiązanych ze sobą dziedzin, np. w polityce klimatycznej, środowiskowej, energetycznej, transportowej, przemysłowej, rolnej oraz w dziedzinie zrównoważonego finansowania.

Ustalono i zatwierdzono pięć strategii ładu klimatycznego nie tylko Europy, ale także świata:

1. Strategia o bioróżnorodności

To założenie wychodzące naprzeciw ochronie obszarów zagrożonych, na których występują gatunki flory i fauny rzadkie oraz ginące. Niezwykle istotnym jest także sadzenie drzew, zwiększające rozwój organizmów i produkcję tlenu. To także działania mające na celu odtwarzanie ekosystemów dzięki zwiększaniu obszarów rolniczo ekologicznych. To również znaczne zmniejszenie traktowania upraw pestycydami.

2. Strategia „od pola do stołu”

Przede wszystkim założeniem tej strategii jest zrównoważony system żywnościowy od produkcji do konsumpcji. To zapewnienie Europejczykom niedrogiej, ale i pełnowartościowej żywności. To także szansa dla producentów surowców pod względem wsparcia ich produkcji a także dawanie im sprawiedliwych z tego profitów. Poza tym również jest to zapewnienie szczególnego miejsca europejskiemu rolnictwu na naszym globie. Poprzez produkcję, zdrowej i ekologicznej żywności wspieranie zdrowego trybu życia i odżywiania się. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Ograniczenie stosowania w uprawach nawozów i pestycydów, a położenie nacisku na produkcję ekologiczną. Wiąże się to też z optymalizowaniem dobrostanu zwierząt. 

3. Strategia przemysłowa

Zgodnie z nią przemysł krajów Unii Europejskiej będzie bardziej ekologiczny, odporniejszy na wpływy innych światowych rynków, zrównoważony i konkurencyjny w porównaniu z globalnym. To założenie ma na celu także wprowadzenie innowacji, zmian, sprzyjać wzrostowi. UE ma wieźć prym w dziedzinie cyfrowej.

4. Strategia sprawiedliwej transformacji.

Poprzez wprowadzanie zmian zakładających zwiększanie energooszczędności zakłada opiekę nad ludźmi i przyczynia się do ich przekwalifikowania w odniesieniu do ubóstwa energetycznego. Ta strategia związana jest też z zapewnieniem wsparcia finansowego, co do inwestowania w badania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Dotyczy inwestowania w badania i innowacje.

Inwestowanie w nowe, zdrowe regiony poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie spójności ekologicznej i cyfrowej co do warunków energetycznych.

Wsparcie przedsiębiorstw w płynnym przechodzeniu na technologie niskoemisyjne a także rozbudowywanie możliwości inwestycyjnych – to wiodące założenia strategii sprawiedliwej transformacji. 

5. Strategia zrównoważoności chemikaliów.

To rozwiązanie długofalowe dla unijnej polityki zielonego ładu nie tylko dotyczące zrównoważonego przemysłu, jego unikatowości na tle światowym. To także dbanie o zdrowie ludzi dzięki zmniejszeniu stosowania pestycydów, by wspierać bezpieczne środowisko, pozbawione toksyn, patogennych substancji i emisji zanieczyszczeń.

To jedynie główne strategie ustalone podczas szczytu Rady Europejskiej, które zadeklarowali wcielić w życie rządzący państwami UE. Natomiast sporo koncepcji rozwiązań związanych z zielonym ładem czeka na rozpatrzenie i uruchomienie w działaniu dla wspólnej, czystej Europy, ale także i świata.