Jak działa aplikacja Ekointerwencja i dlaczego warto z niej korzystać.

Ekointerwencja -to aplikacja mobilna, która powstała z potrzeby zgłaszania niepokojących wydarzeń mających wpływ na nasze otoczenie, w szczególności związane z naruszeniem przepisów ochrony środowiska.

Uruchomienie formularza, a następnie aplikacji Ekointerwencji to jeden z elementów projektu EkoMałopolska. Do wstępnych założeń projektu należy m.in. wsparcie gmin ekspercką wiedzą ekodoradców oraz przygotowanie rankingu, za pomocą którego możemy zbadać skuteczność danej gminy w zakresie ochrony środowiska.

Na obecną chwilę projekt funkcjonuje wyłącznie na terenie Małopolski, jednak nie jest wykluczone, że jej zakres zostanie zwiększony do obszaru całego kraju.

Co możemy zgłaszać przy użyciu aplikacji?

  • podejrzenie spalania odpadów,
  • stosowanie niedozwolonego paliwa,
  • używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej,
  • składowanie niebezpiecznych odpadów,
  • nielegalne wysypiska śmieci,
  • wypuszczanie ścieków do środowiska (np. do rzeki, rowu, pola).


Wybrane przez nas zgłoszenie zostaje automatycznie skierowane do właściwego organu kontroli.

Reakcje urzędów na zgłoszenia mieszkańców są monitorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, które zostało już zgłoszone w danym miejscu – potwierdź je w taki sam sposób jak kolizję na mapie GPS. Duża liczba potwierdzeń uwiarygodnia zgłoszenie, może świadczyć o dużej uciążliwości zjawiska i jest dodatkową informacją dla osoby obsługującej zgłoszenie.

Mapa zgłoszeń alarmów ekologicznych.