Dotacje ekologiczne przewidziane dla Małopolski na rok 2018.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął harmonogram naborów wniosków na przyszły rok w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – 29 konkursów i prawie 1,2 mld zł do wzięcia.

Wsparcie dotyczące ekologii skupi się na inwestycjach związanych z działaniami prowadzącymi do poprawy stanu środowiska naturalnego. W lutym można będzie starać się o dotację na rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (pula środków to ponad 63,3 mln zł). W maju ruszy konkurs, w którym do podziału jest 80 mln zł m.in. na termomodernizację przedsiębiorstw czy instalację OZE, a we wrześniu nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (na biomasę i paliwa gazowe) oraz rozwój sieci ciepłowniczych.

W 2018 r. środki z regionalnego programu operacyjnego będą także na rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (nabór w lipcu z pulą środków ponad 4,3 mln zł) oraz wsparcie miejscowości uzdrowiskowych (nabór w marcu z pulą środków ponad 11,2 mln zł).

Źródło: fundusze małopolska
Wsparcie biznesu, pisanie wniosków o dotację: wbkof.pl