Dopłaty 1500 zł na zakup komputera dla rodzin prowadzących gospodarstwo rolne

Rodzina z co najmniej dwójką dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-tego roku życia, prowadząca gospodarstwo rolne, może ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 roku, podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat, nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do 30 grudnia 2020 roku.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego za 2019 rok oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 rok, w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 roku. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie, to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury, zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje pojawią się w najbliższym czasie na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa