Dom pasywny i energooszczędny-różnice i podobieństwa.

Można stwierdzić, że dom pasywny i energooszczędny to tylko inne nazwy tej samej konstrukcji, ponieważ oba typy domów zużywają małe ilości energii. Czy oby na pewno?

Oba typy domów mają cechy wspólne.

Podstawową taką cechą jest konstrukcja: w obu przypadkach zalecane jest, by bryła domu była jak najbardziej zwarta, pozbawiona różnego rodzaju występów, zaś ilość ścian zewnętrznych, jak i połaci dachowych powinna być jak najmniejsza. W przypadku domu pasywnego należy tego przestrzegać jak najbardziej restrykcyjnie, z kolei projektując dom energooszczędny można sobie pozwolić na nieco więcej fantazji. Już z tego faktu wynika, że dom pasywny jest bardziej oszczędny, niż dom energooszczędny. Podaje się nawet, że o ile dom energooszczędny na potrzeby ogrzewania zużywa nie więcej niż 30-40 kWh/m2 na rok, to zużycie energii w tym celu w przypadku domu pasywnego jest jeszcze niższe i wynosi jedynie 15 kWh/m2 na rok. Jednocześnie ocenia się, że dom pasywny ogólnie zużywa nawet 8 razy mniej energii, niż dom tradycyjny.

Dom energooszczędny

Zgodnie ze swoją nazwą oszczędza on energię, co zapewnia jego konstrukcja. Jest on tak zaprojektowany, aby zminimalizować straty energii. Stosuje się w tym celu przede wszystkim odpowiednią izolację termiczną, to jednak także cecha domów pasywnych. Dom energooszczędny również pozyskuje energię z różnego typu źródeł naturalnych. Energia ta pochodzić może ze słońca, wody a nawet ziemi. Przykładami mogą tu być panele solarne służące do podgrzewania wody lub ogniwa fotowoltaiczne. Głównym źródłem ciepła w domu energooszczędnym jest zwykle piec, chociaż lepszym rozwiązaniem są np. kotły na biomasę. Ciekawym rozwiązaniem wykorzystującym energię ziemi lub powietrza są systemy grzewcze wyposażone w pompę ciepła. Ciepło to jest zwykle pozyskiwane z głębi ziemi, zaś sama pompa jednocześnie współpracuje z ogrzewaniem podłogowym. Systemy takie są dość kosztowne, są jednakże opłacalne, bowiem co prawda zużywają energię elektryczną, ale w zamian produkują do 5 razy więcej energii cieplnej. W sąsiedztwie domu można również zainstalować systemy retencji wody lub przydomową oczyszczalnię ścieków. 

Dom pasywny

Podstawowym założeniem tego domu jest to, by był w jak największym stopniu samowystarczalny, co zapewniać ma jego konstrukcja. Celem jest jak największe wykorzystanie energii z zewnątrz. Jak to uzyskać? Odpowiednim zaprojektowaniem oraz rozkładem pomieszczeń. Przede wszystkim dom taki powinien być ulokowany w miejscu, które nie jest zacienione oraz powinien być zorientowany na południe. Dlaczego? Aby w jak największym stopniu możliwe było „zebranie” w nim energii słonecznej i nagrzanie w ten sposób wnętrza domu. I by to było możliwe na południowej stronie domu stosuje się duże przeszklenia. 

Pomocne w tym okazuje się także jeden istotny element konstrukcyjny: okna pasywne. Mają one na celu ułatwianie przenikania promieni słonecznych a jednocześnie posiadając wysokie współczynniki izolacji, czyli współczynniki Uw, zapobiegają uciekaniu ciepła z domu. W przypadku okien pasywnych współczynnik Uw nie może być większy niż 0,8 W/(m2K). Z kolei w północnej stronie domu pasywnego najlepiej jest umieścić pomieszczenia, które nie wymagają lub nie wymagają dużych ilości światła słonecznego, jak np. sypialnie czy schowki. Im mniej otworów po tej stronie domu tym lepiej.

Izolacja to najistotniejsza cecha domów pasywnych.

Można je wręcz w tym względzie porównać do termosu. Jego szczelność określa się na  n50≤0,6 h-1, co oznacza, że w ciągu godziny przez wszystkie otwory domu nie może przeniknąć większa ilość powietrza, niż wynosząca 60% całkowitej powierzchni. W domu pasywnym nie można również montować okien dachowych, zaś możliwości zainstalowania kominka są bardzo mocno ograniczone i wymaga to zastosowania  specjalistycznych konstrukcji.