EOG: I nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych.

Dofinansowania projektów będą finansowane ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Celem naboru jest dofinansowanie Projektów/przedsięwzięć mających na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców.
Zakres finansowania Projektów bilateralnych obejmuje:
– wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami z Państw-Darczyńców a podmiotami z Polski;
– poszukiwanie partnerów dla projektów partnerskich z podmiotami z Państw-Darczyńców przed przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie lub w jego trakcie,
– rozwój ww. partnerstw oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu partnerskiego z podmiotami z Państw-Darczyńców;
– tworzenie sieci kontaktów, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami z Polski a podmiotami z Państw-Darczyńców.

Termin składania wniosków: do 30 września 2020r.
Szczegółowe informacje:  https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow