Do 31.03 wnioski o umorzenie świadectw efektywności energetycznej

31 marca 2017 r. mija termin realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o efektywności energetycznej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r., który dotyczy sposobu określania przez przedsiębiorstwa energetyczne ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

Przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Polski, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej, mają obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej obliczonej w sposób określony w art. 12 ust. 5 ustawy.

więcej informacji:  www.ure.gov.pl