Do 15 marca 2021 należy złożyć w formie elektronicznej sprawozdanie w systemie BDO za rok 2020.

Zbliża się okres rozliczeniowy w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami:

Do 15 marca 2021 r. należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO rejestr-bdo.mos.gov.pl za 2020 rok:

  • Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
  • Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:

Do 31 marca 2021 r. należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2020 rok:

  • Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/.

BDO to Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, utworzona na podstawie przepisów ustawy o odpadach. Jako pierwszy moduł bazy w 2018 roku został uruchomiony Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. W 2020 roku został uruchomiony moduł sprawozdawczości, w którym po raz pierwszy przedsiębiorcy złożyli w formie elektronicznej za 2019 rok: sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami oraz sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.

źródło: www.malopolska.pl

Zobacz również: Ewolucja odpadów: od problemu do zasobu